Zoeken
Econsultancy homepagee
Nederlandse versie   Deutsche Version   English version
Bodem

Bodem

Het zorgvuldig omgaan met de bodem is in een steeds drukker Nederland geboden. De Wet bodem­bescherming vormt hiervoor het wettelijk kader. Er kunnen veel aanleidingen bestaan tot het uitvoeren van bodemonderzoek, waarbij in geval van bouwactiviteiten, herontwikkeling en aanvraag of milieuvergunning het onderzoek een verplicht karakter heeft.

Daarnaast vindt onderzoek vaak plaats bij bijvoorbeeld een (voorgenomen) aankoop van een locatie, teneinde onverwachte toekomstige kosten als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen. Nieuwe inzichten, op basis van onderzoek en ervaringen in de praktijk, zorgen ervoor dat het bodembeleid altijd volop in beweging is. De projectleiders van Econsultancy komen met doordachte interpretaties van het beleid en zorgen voor pragmatische afstemming tussen bedrijfs- en/of bouwprocessen, bodemonderzoek/bodem­sanering en eventuele overige onderzoeken. Een goede afstemming bespaart immers tijd en geld.

Econsultancy levert binnen het werkveld bodem de volgende diensten:
 • Monsterneming, veldonderzoek.
 • Historisch onderzoek, vooronderzoek NEN 5725.
 • Verkennend (NEN 5740), oriënterend en nader bodemonderzoek.
 • Verkennend waterbodemonderzoek (NVN 5720), oriënterend en nader bodemonderzoek.
 • Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707 / NEN 5897).
 • Saneringsonderzoek.
 • Bodemrisicoanalyse (NRB-systematiek).
 • Onderzoek in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • Infrastructureel onderzoek
 • Opstellen van saneringsplannen / BUS-meldingen.
 • Directievoering (projectmanagement).
 • Milieukundige begeleiding (processturing en verificatie onderzoek).
 • Evaluatie en nazorg (monitoring).
 • Risico-evaluatie.
 • Modelstudies (Csoil, SUS, Sanscrit).
 • Verspreidingsstudies, inclusief modellering hydrologie en stoftransport.
 • Afbraakstudies van verontreinigingen.   
 • Ecologische risico-inventarisaties.
 • Aardkundige waarden.
 • Landschappelijke overzichtskaart.


< Terug

ECO Update

Wilt u de ECO Update per post ontvangen? Meld u dan hier aan. Ook voor wijzigingen.

Klik hier voor de laatste ECO Update 26.
Twitter

Twitter