HomeDienstenArcheologie › Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Is dit het geval, dan zal in het kader van de planprocedure onderzoek verricht moeten worden. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk of daadwerkelijk archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn.

Het archeologisch onderzoekstraject start met een bureaustudie, die meestal wordt gevolgd door een inventariserend veldonderzoek (IVO). Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmethoden beschikbaar waarvan de meest gangbare het booronderzoek en het proefsleuven onderzoek zijn. Ut de resultaten van het IVO blijkt of sprake is van een behoudenswaardige vindplaats. Indien dit het geval is wordt deze mogelijk opgegraven. Na elke stap in het archeologisch onderzoekstraject wordt beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk is of dat de locatie vrijgegeven wordt.

Econsultancy biedt lokale amateurarcheologen graag de ruimte om mee te werken aan onze onderzoeken. Ze leveren een positieve bijdrage aan het veldwerk en de inhoud van het onderzoek.

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: