Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
HomeDienstenBodem › Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Voorafgaand aan het feitelijk bodemonderzoek (NEN 5740) wordt een vooronderzoek (NEN 5725), ook wel historisch onderzoek uitgevoerd. Een vast onderdeel van het bodemonderzoek met als doel zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen over het historisch en huidig gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving.

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)  toetst de kwaliteit van de grond aan de geldende normen en wettelijke kaders. Het geeft een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s bij toekomstige bouwplannen of gebruik van de locatie.  

In geval van bodemverontreiniging, bij een vermoeden van vervuilde grond of een jaren eerder uitgevoerd onderzoek kan een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Hiermee is de aard en omvang van de verontreiniging vast te stellen en het vervolg te bepalen.

Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging dienen de risico's van de verontreiniging vastgesteld te worden door middel van een milieuhygiënische risicoanalyse. De uitkomst bepaalt of er sprake is van een spoedeisend geval van bodemverontreiniging dat op korte termijn moet worden gesaneerd. Zo nodig voeren we aanvullend veldonderzoek uit om de resultaten van de risicoanalyse te bevestigen of aan te vullen

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: