Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Bodemsanering

Wanneer is bodemsanering nodig?

Een gebied dat verontreinigd is moet mogelijk gesaneerd worden voordat het verder ontwikkeld mag worden. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet Bodembescherming. Voorafgaand aan een bodemsanering moet bodemonderzoek uitwijzen of de grond verontreinigd is en wat de milieuhygiënische risico's zijn. Aan de hand van deze onderzoeken wordt een saneringsplan voor de bodem opgesteld. Hierin staan de afspraken over de saneringsmethode, de planning en het eindresultaat. Ook de eisen van het bevoegd gezag worden hierin verwerkt. 

Werkwijze bodemsanering 

Het saneren van verontreinigde bodem gebeurt meestal door de grond af te voeren. De grond wordt afgegraven en elders gereinigd of hergebruikt. Op deze wijze kan een bodemsanering snel uitgevoerd worden.
Een enkele keer wordt de grond terplaatse gesaneerd. Bijvoorbeeld wanneer het lastig is om de grond af te voeren. Reiniging kan door middel van een biologisch, chemisch of een fysisch proces. Het reinigen van de grond via bodemsanering ter plaatse duurt meestal langer. 
Welke werkwijze van bodemsanering wordt gekozen, hangt af van het type verontreiniging, van de locatie en de diepte waarop de verontreiniging zich bevindt.

Saneringsplan

Heeft de vervuiling een spoedeisend karakter? Dat wordt bepaald in de milieu hygiënische risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse wordt een saneringsplan opgesteld. Hierin staan:
- afspraken over de saneringsmethode
- planning
- betrokken partijen en bevoegd gezag 
- te behalen eindresultaat
- eventuele nazorgaspecten.

Ook eventuele specifieke afspraken gemaakt tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag staan in het saneringsplan. Het is een gedetailleerd document voor bestek, aanbesteding en uitvoering. Maatwerk dus. 

MKB: Milieukundige begeleiding bodemsanering

Bij de uitvoering van zowel kleine als grote bodemsaneringsprojecten verzorgt Econsultancy naast de onderzoeken ook de directievoering en/of de milieukundige begeleiding. Deze bestaat uit processturing en verificatie. 

Bodemsanering bij metaalverontreiniging

Bij verontreiniging met metalen kan gebruik worden gemaakt van de "XRF". Dit apparaat meet het gehalte van metalen in de bodem door middel van röntgen fluorescentie spectometrie. Met de XRF kan de sanering en de milieukundige begeleiding tijd- en kostenefficiënt worden uitgevoerd. 

Nazorg bodemsanering

De nazorg heeft onder meer tot doel dat wordt voorkomen dat na sanering achtergebleven verontreinigingen alsnog leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem. De nazorg wordt nader uitgewerkt in het evaluatieverslag van de sanering of, bij een meer omvangrijke en complexe situatie, in een aparte nazorgrapportage.

Wij adviseren over alle mogelijke saneringstechnieken en bieden een totaaloplossing voor de gehele fase vanaf het onderzoek tot en met de uitvoering. 

Wet- en regelgeving bodemsanering

In de Wet bodembescherming staan regels met betrekking tot bodemsanering. De kwaliteit van het grondwater en het milieu wordt door deze wet beschermd. In de wet Bodembescherming staat ook duidelijk aangegeven wie er verantwoordelijk is voor bodemverontreiniging: degene die de bodem heeft vervuild is verantwoordelijk voor het saneren ervan.

De Wet bodembescherming wordt in 2021 vervangen door de Aanvullingswet Bodem Omgevingswet. Essentie van deze nieuwe wet is dat wordt gestopt met actieve sanering en dat aanpak bodemverontreiniging veel meer wordt bepaald door ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie blijft verantwoordelijk voor grondwater, gemeenten worden verantwoordelijk voor de grond.

Lees ook ons project 10 jaar saneren Nijmegen.

Geïnteresseerd? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: