Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
HomeDienstenEcologie › Bomeninventarisatie

Boomonderzoek

U kunt bij ons terecht voor:

BOOMINVENTARISATIE

Waarom een boominventarisatie?
Een boominventarisatie geeft inzicht in uw bomenbestand op een locatie. Na de uitvoering ervan weten wij de precieze afmetingen en hoe het staat met de gezondheid en de locatie van de bomen. Een boominventarisatie kan vanuit verschillende invalshoeken van belang zijn tijdens de voorbereiding van een project. 

Een boominventarisatie geeft belangrijke informatie voor uw project in het kader van een gebiedsverandering, renovatieplan of bij het aanvragen van omgevingsvergunning.

Hoe voeren wij boominventarisaties uit?

Wij leggen digitaal een aantal basisgegevens van de bomen vast zoals de locatie, boomsoort, standplaats, hoogte, stamdiameter en de conditie. Naar wens breiden wij de boominventarisatie uit zodat u over alle benodigde boomgegevens beschikt. De resultaten van de boominventarisatie worden aangeleverd in een rapport voorzien van bomenkaart en tabel met boomgegevens.

BOOM EFFECT RAPPORTAGE 

Waarom doen wij een Boom Effect Rapportage?
Een BER wordt opgesteld voorafgaand aan de ontwerpfase van een project. De BER geeft inzicht in de kwaliteit en de behoudenswaardigheid van de bomen. Met deze informatie kunnen de bomen vroegtijdig in het ontwerpproces van ruimtelijke ontwikkelingsplannen worden ingepast.

Hoe voeren wij een BER uit?
Basisgegevens van bomen op de projectlocatie worden digitaal vastgelegd. Daarnaast wordt de toekomstverwachting ingeschat. Aanvullend worden alle bomen beoordeeld op basis van waarderingscriteria:

  • De leeftijd van een boom
  • Is de boom beeld bepalend?
  • Cultuurhistorische waarde
  • Ecologische waarde
  • Hoe bijzonder is een boom?

Op basis van de toekomstverwachting en de waarderingscriteria wordt bepaald of een boom behoudenswaardig is. De resultaten worden aangeleverd in een rapport voorzien van een bomenkaart en tabel met boomgegevens.

BOOM EFFECT ANALYSE (BEA)

Waarom een Boom Effect Analyse?
Bij civiele werkzaamheden zoals herinrichting, bouw van woningen, onderhoud aan wegen of riolering komt het regelmatig voor dat er bomen in de buurt staan. Het verwijderen van deze bomen is zonde en vaak onwenselijk. Met behulp van een boom effect analyse worden de effecten van de geplande (civiele) werkzaamheden op de bomen bepaald. Zo wordt een inschatting gemaakt of de bomen duurzaam te behouden zijn. Aanvullend wordt advies gegeven over beschermingsmaatregelen en planaanpassingen om zoveel mogelijk bomen te behouden.

Hoe voeren wij een BEA uit?
De bomen waar het omgaat worden geïnventariseerd. Hierbij nemen wij boomgegevens op zoals de locatie, soort, hoogte, diameter, kroonprojectie, takvrije stam, conditie en de toekomstverwachting. Tevens wordt een boomveiligheidscontrole uitgevoerd middels de VTA-methode. Daarna wordt boven- en ondergronds onderzoek verricht. Hiermee brengen wij de effecten en knelpunten van de plannen/werkzaamheden in kaart. Als conclusie geven wij aan welke bomen wel of niet duurzaam te behouden zijn. Tot slot geven wij advies over mogelijk planaanpassingen en beschermingsmaatregelen waarmee zoveel mogelijk bomen behouden blijven. De resultaten worden aangeleverd in een rapport voorzien van een bomenkaart en tabel met boomgegevens.

Geinteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan!

boomonderzoek boominventarisatie

Kapvergunning
Het is in de meeste gevallen verboden zonder vergunning bomen of een houtopstand te vellen. 
Met een bomeninventarisatie wordt een juiste afweging gemaakt ten aanzien van de voorgenomen kap van (enkele) bomen. Statische data van de bomen worden vastgesteld. De kapvergunningsplichtige bomen worden aangegeven.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen/kappen of afzetten van een houtopstand (voorheen kapvergunning) wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente waar de bomen zich bevinden. Dit verschilt per gemeente.Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: