Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Een archeoloog onderzoekt of er archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Voordat er gravend onderzoek verricht wordt, zijn er al verschillende vooronderzoeken gedaan.

Archeologisch onderzoek

Je moet een archeologisch onderzoek laten uitvoeren? Onze specialisten nemen het regelwerk uit handen en denken met je mee zodat het onderzoek vlot afgehandeld kan worden en jouw project kan doorgaan.

Wanneer is een archeologisch onderzoek nodig?

Het kan zijn dat vanuit het bevoegd gezag archeologisch onderzoek verplicht wordt gesteld. Er kunnen zich op de locatie waar werkzaamheden gaan plaatsvinden allerlei historische resten in de bodem bevinden. Dit noemen we het bodemarchief.

Om te voorkomen dat de informatie uit dit bodemarchief ongezien verloren gaat, is het noodzakelijk om dit in een archeologisch onderzoek te documenteren. Op die manier is deze informatie ook in de toekomst toegankelijk voor andere onderzoekers en voor ons nageslacht. Bij het aanvragen van een bouwvergunning kan de gemeente je daarom vragen om eerst een archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Als dat het geval is ben je bij ons aan het juiste adres.

Hoe lang duurt een archeologisch onderzoek?

Een archeologisch onderzoek kan uit verschillende fases bestaan. Niet alle fases zijn bij ieder onderzoek van toepassing. Dit hangt af van de archeologische verwachting die voor jouw locatie geldt. Onze archeologen kunnen je zeggen hoe lang het onderzoek duurt. Zo weet je wanneer je verder kunt met jouw project. 

Hoe wordt archeologisch onderzoek gedaan?

Het archeologisch onderzoekstraject start met een bureauonderzoek, dat meestal wordt gevolgd door een archeologisch booronderzoek. Wanneer daar aanleiding toe is volgt een proefsleuvenonderzoek of opgraving.

Willemijn in een kuil voor archeologisch onderzoek

Geïnteresseerd in archeologisch onderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Archeologische Opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen (3)

Archeologische opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen Hoe een nieuwbouwproject de rijke geschiedenis aan het licht brengt.

Archeologie, Archeologische opgraving
Archeologische opgraving

Overwinning op de Spanjaarden 27 juli 1641 - De Spanjaarden hebben zich overgegeven.

Archeologie