Breeam Ecologie

BREEAM - Ecologie

Door de biodiversiteit in en rond een project te stimuleren, vergroten we de huidige en toekomstige ecologische waarde ervan. Dat maakt het BREEAM keurmerk voor Landgebruik en Ecologie zo waardevol.

BREEAM Landgebruik en Ecologie

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is hét keurmerk om de duurzaamheidprestatie van een gebouw te bepalen, dat op negen onderdelen wordt beoordeeld. Met het behalen van het BREEAM-keurmerk stijgt de waardering van het pand door huurders, medewerkers en relaties. Econsultancy regelt de certificering voor BREEAM Landgebruik en Ecologie.

Ecologische waarden

Voor het onderdeel Landgebruik & Ecologie stelt Econsultancy een natuurrapportage op. Hierin staat welke maatregelen genomen moeten worden om het duurzame medegebruik van flora en fauna op en rond het gebouw te stimuleren. Maatregelen worden in overleg genomen en op maat gemaakt, zoals het aanbrengen van meer groen en het plaatsen van nestkasten. In het kader van de BREEAM-certificering zal jaarlijks worden gemonitord of de maatregelen het gewenste effect hebben.

Advies aanvragen

BREEAM: het keurmerk om de duurzaamheidprestatie van je project te bepalen.

BREEAM water

Voor een BREEAM certificering
adviseren wij ook op het gebied van water: BREEAM water

BREEAM-specialisten bij Econsultancy

Ward Kleuskens

Ward Kleuskens Projectleider ecologie Brabant

Sebastiaan Slange

Sebastiaan Slange Projectleider ecologie Brabant

Jeroen Driessen

Jeroen Driessen Senior projectleider ecologie Brabant