Soorteninventarisatie

Soorteninventarisatie

Bij soorteninventarisatie meten wij de hoeveelheid en de diversiteit aan planten en dieren. Van daaruit kan een plan voor beheer opgesteld worden.

Inventarisatie en monitoring

Om in kaart te brengen welke (beschermde) dieren en planten voorkomen in een gebied verzorgt Econsultancy inventarisaties en monitoring op het gebied van insecten, amfibieën, reptielen, vissen, vogels, zoogdieren en planten. Het kan wenselijk zijn om het beheer of inrichting van een gebied op de bepaalde beschermde soorten af te stemmen. Door de soorten te inventariseren kan na worden gegaan of het beheer de gewenste doelstellingen heeft gehaald. Tevens kan monitoring uitwijzen of de uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen daadwerkelijk functioneert, zodat het voortbestaan van de beschermde soorten gegarandeerd blijft.

Voorbeelden inventarisatie fauna:

 

Voorbeelden inventarisatie flora:

Advies of een offerte nodig?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Klokjesgentiaan

Er was eens een klokjesgentiaan... Waarom en hoe we deze bijzondere plant in kaart brengen. En wat heeft het gentiaanblauwtje daarmee te maken?

Ecologie, Ecologische projectbegeleiding
Bloemetjes en bijtjes Arnhem Zuid

We tellen bloemen en bijtjes in Arnhem Zuid Hoe het initiatief van de gemeente Arnhem leidt tot meer natuur en een beter leefklimaat.

Ecologie, Soorteninventarisatie