Industrielawaai

Industrielawaai

Om geluidoverlast voor de omgeving te voorkomen, is het nodig inzicht te hebben in de akoestische situatie. Dit is vaak het geval bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een bedrijf of inrichting.

Industrielawaai

Vrijwel elk bedrijf met een kleine of grote inrichting, krijgt vroeg of laat de vraag een akoestisch onderzoek uit te voeren. Een kleine inrichting valt onder het Activiteitenbesluit. Een grote industriële inrichting valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het principe is hetzelfde. Aan de hand van een omschrijving van de representatieve bedrijfssituatie stelt Econsultancy een overdrachtsmodel op om de geluidsbelasting op de omgeving te berekenen. De resultaten toetsen wij aan het van toepassing zijnde wettelijk kader. Is er sprake van een overschrijding dan gaan we op zoek naar een efficiënte en doelmatige oplossing. Wij zorgen voor een goede inpassing van je bedrijfsactiviteiten in de omgeving.

Waar een woonbestemming in de invloedsfeer van industrie komt kan overlast ontstaan. Wij helpen je om te bepalen of er, volgens de wet, sprake is van geluidshinder en welke aanpassingen nodig zijn.

Geïnteresseerd in een akoestisch onderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Onze experts in geluid

Roel Bouten

Roel Bouten Projectleider geluid en omgeving Limburg

Quoc Duong

Quoc Duong Projectleider geluid Limburg

Mees Verhoeven

Mees Verhoeven Projectleider geluid Brabant