Geluid en nieuwbouw

Nieuwbouw en geluid

Een nieuwbouwwoning moet aan heel wat eisen voldoen. Ook aan geluid en akoestiek worden eisen gesteld.

Akoestisch onderzoek 

Weinig geluidoverlast is een belangrijke voorwaarde voor inwoners van steden om gezond te kunnen wonen. Zowel in het gemeentelijk geluidbeleid als de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld aan de geluidbelasting op een woning.

Voor toekomstige bewoners van nieuwbouw kan een drukke doorgaande weg bijvoorbeeld geluidhinder veroorzaken. Om de geluidbelasting te berekenen voert Econsultancy een akoestisch onderzoek uit en stelt een akoestisch model op. Een onderdeel van het onderzoek zijn geluidsmetingen.

De geluidsbelasting op de gevel en de gewenste constructie is het uitgangspunt.  De gevel moet een minimale karakteristieke geluidwering bezitten en het geluidsniveau in de verblijfsgebieden in de woning is aan een maximum gebonden. Wij stellen vast of aan de eisen wordt voldaan of welke aanvullende voorzieningen nodig zijn om dat alsnog te bewerkstelligen. 

Om bewoners te beschermen tegen wegverkeerslawaai van buiten stelt het Bouwbesluit een aantal aanvullende eisen. Binnen woningen mag de geluidbelasting maximaal 33 dB zijn.

Vragen over geluidsonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600  of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen