Asfaltonderzoek

Asfaltonderzoek

Door het uitvoeren van een asfaltonderzoek krijgen we inzicht in de dikte van het asfalt, het percentage teer en de gelaagdheid van het asfalt en de onderliggende bodem.

Asfaltonderzoek, wat wordt onderzocht?

Op het moment dat een asfaltverharding geheel of gedeeltelijk verwijderd wordt, moeten de afvoer- of hergebruiksmogelijkheden van dit asfalt bepaald worden. Teervrij asfalt is geschikt voor hergebruik in nieuw asfalt, asfalt dat wel teer bevat mag sinds 1995 niet meer worden gebruikt en moet worden afgevoerd. Of het vrijkomende asfalt wel of niet teerhoudend is, wordt bepaald met een asfaltonderzoek. Een asfaltonderzoek wordt vaak gecombineerd met een fundatieonderzoek en een bodemonderzoek.

Hoe wordt asfaltonderzoek gedaan? 

Het asfaltonderzoek bestaat uit het boren van asfaltkernen, het verrichten van PAK-markertesten en het uitvoeren van verificatieanalyses.  Econsultancy doet asfaltonderzoek conform CROW 210.

CROW 210

Asfaltonderzoek wordt uitgevoerd conform CROW publicatie 210, 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt' (juni 2015). CROW 210 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • historisch administratief onderzoek en asfaltinspectie (in het veld);
  • opstellen boorplan en uitvoeren asfaltboringen;
  • onderzoeken constructieopbouw en onderzoek met een PAK-marker;
  • verificatie-analyses (DLC | HPLC | GCMS);
  • rapportage.

Geïnteresseerd in asfaltonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen