Infrastructureel onderzoek

Infrastructureel onderzoek

Een reconstructie van een weg wordt voorafgegaan door verschillende infrastructurele onderzoeken.

Wat is infrastructureel onderzoek?

Een infrastructureel onderzoek is een compleet pakket aan onderzoeken dat wij uitvoeren voor bijvoorbeeld de herinrichting van een weg of de reconstructie van een riooltracé. Bij een reconstructie komen verhardingsmaterialen en grond vrij.

Een infrastructureel onderzoek kan zich richten op de volgende onderdelen:

 • asfaltonderzoek (CROW 210);
 • fundatieonderzoek (milieuhygiënisch | asbest | RAW 2020);
 • bodemonderzoek (milieuhygiënisch | civieltechnisch);
 • doorlatendheidsonderzoek;
 • grondwatermonitoring (kwantitatief).

Daarnaast kan het bij een wegreconstructie nodig of wenselijk zijn om het infrastructureel onderzoek uit te breiden met andere onderzoeken. Wanneer groen of bomen worden verwijderd zullen bomenonderzoek en ecologisch onderzoek nodig zijn. Als de ligging van de as van de weg wijzigt is een geluidsonderzoek noodzakelijk.

Het infrastructureel onderzoek is gericht op:

 • de verhardingslagen van asfalt;
 • fundatielagen;
 • de onderliggende bodem;
 • het grondwater;
 • de doorlatendheid van de bodem.

 • De resultaten van de onderzoeken geven inzicht in de opbouw van de wegconstructie, de bodem en de milieuhygiënische kwaliteit. Van de materialen die vrijkomen bij de reconstructie kan worden bepaald welke hergebruiksmogelijkheden ervoor zijn. Een infrastructureel onderzoek levert belangrijke informatie op voor het schrijven van een bestek.

Geïnteresseerd in infrastructureel onderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Gerelateerde projecten

Westerhovenseweg (3)

Infrastructureel onderzoek De basisonderzoeken die gedaan worden vóór de wegreconstructie kan beginnen.

Infra
Banner Website Asfalt Constructie Onderzoek Wageningen (1)

Infrastructureel onderzoek Wageningen In Wageningen voeren we een asfalt constructie onderzoek uit.

Infra

Onze specialist in infrastructureel onderzoek

Edwin Hartingsveld (2)

Edwin Hartingsveld Specialist bodem en infra Limburg