Externe veiligheid

Externe veiligheid

Waar je een woonwijk of een industrieterrein kunt ontwikkelen is mede afhankelijk van de omgevingsfactor 'veiligheid'. Een risico-inventarisatie biedt antwoorden.

Risico-inventarisatie veilige omgeving

In een veilige leefomgeving wordt bij de ontwikkeling van nieuwe plannen rekening gehouden met de ligging van kwetsbare bestemmingen ten opzichte van risicovolle bronnen. Voor de realisatie van die plannen is het van belang om voldoende afstand te houden tot transportroutes, gevaarlijke stoffen bij bedrijven of buisleidingen.

Is het plan gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron, dan is een goede inventarisatie van het plaatsgebonden en groepsrisico noodzakelijk. Naar aanleiding van de inventarisatie kunnen we knelpunten signaleren en mogelijke maatregelen in beeld brengen om de omgeving voldoende te beschermen.

Geïnteresseerd in een risico-inventarisatie?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Onze specialisten op het gebied van externe veiligheid

Roel Bouten

Roel Bouten Projectleider geluid en omgeving Limburg

Quoc Duong

Quoc Duong Projectleider geluid Limburg

Marc de Loos

Marc de Loos Projectcoördinator ruimtelijke ontwikkelingen Limburg