Fragmenten Oudste Graf

Oudste graf van Nederland ontdekt

Econsultancy heeft deze bijzondere vondst via een archeologische opgraving veiliggesteld.

Tijdens een archeologische opgraving op de Laarakkers in Haps is het oudste graf van Nederland ontdekt. Ongeveer 10.000 jaar geleden hebben jagers-verzamelaars hier hun stamgenoot begraven aan de rand van de Maasvallei. Ze hebben vuursteen en hazelnootjes in het graf meegegeven. Archeologisch erfgoed. Econsultancy heeft deze bijzondere vondst via een archeologische opgraving veiliggesteld.

Jager-Verzamelaar

Specialistisch onderzoek heeft laten zien dat de overledene tenminste 9 jaar oud geworden is. Archeoloog Tom Hos van Econsultancy vertelt: “de overleden persoon heeft als jager-verzamelaar in de midden steentijd geleefd heeft. Tijdens de opgravingen zijn meer sporen van deze mensen gevonden. Zo zijn er een aantal kuilhaarden aangetroffen. De verkoolde resten in deze kuilhaarden laten zien dat dennentakken als brandstof zijn gebruikt. Verkoolde schilletjes van hazelnoten geven aan dat deze geroosterd en gegeten zijn. 

Duizenden fragmenten en vondsten

Tijdens de opgravingen zijn duizenden fragmenten vuursteen uit de vroege steentijd aangetroffen. Tussen deze vondsten zitten werktuigen als pijlpunten en schrabbers. Een mooie vondst is die van een rolsteenhamer. Dit is een ronde steen, waarin in het midden een holte is gemaakt. Door deze holte is een stok gestoken. Op de steen zijn sporen aangetroffen die wijzen op het vermalen van plantaardig materiaal, zoals zaden of noten. Ook zijn er enkele verbrande botten aangetroffen van hert en zwijn.

Gevarieerd landschap

In de regio rond Haps zijn veel plekken uit de vroege steentijd bekend. Tom Hos denkt dat dit te verklaren is doordat er een gevarieerd landschap aanwezig is. Tom: ”Dit landschap bestond uit vele vennetjes en stroompjes afgewisseld met hoger gelegen dichter begroeide plaatsen. Voor jagers en verzamelaars uit de midden steentijd is dit een uitstekende plek geweest, omdat er veel verschillende planten en dieren dicht bij elkaar waren.”

Tekening van Kelvin Wilson
De tekening beeldt het verzamelen van de botresten door de nabestaanden na de crematie uit. Er is gekozen voor een kleine groep mensen, een familie, om aan te geven dat het geen grote groepen mensen waren die rondtrokken. Het landschap is besneeuwd om aan te geven dat het nog steeds een relatief koude periode was in vergelijking met nu. De mensen hebben een wat donkerdere huidskleur omdat we vermoeden dat blanke mensen pas enkele duizenden jaren later in Nederland kwamen.
Fragment Tand
Fragment van een tand
Fragmenten Onderbeen
Fragmenten van het onderbeen uit het crematiegraf

Betrokken collega's

Tom Hos

Tom Hos Senior projectleider archeologie Noord-Brabant