Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Aanvullend ecologisch onderzoek waterspitsmuis

Een ecologisch onderzoek op basis van DNA

Voordat een bedrijventerrein ontwikkeld kan worden moet onder andere vastgesteld worden of er op dat terrein diersoorten leven die onze bescherming nodig hebben. Econsultancy deed onlangs onderzoek naar beschermde diersoorten ten behoeve van de ontwikkeling van zo’n terrein.

Onderzoek naar beschermde diersoorten
Een van de beschermde soorten is de waterspitsmuis: een watergebonden muis met een spitse snuit. 

Het is een streng beschermde soort die voorkomt in de nabijheid van schone, niet te voedselrijke watergangen met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruige begroeide oevers. Op de bodem van deze watergangen zoekt de waterspitsmuis naar insecten.

DNA Onderzoek beschermde soorten
Om aanwezigheid van de waterspitsmuis aan te tonen is gebruik gemaakt van zogenaamd eDNA (environmental DNA) onderzoek. Hiervoor wordt de bodem bemonsterd en onderzocht op sporen in de vorm van DNA fragmenten. Mens en dier laten namelijk, in interactie met de omgeving, continue DNA(fragmenten) achter in de vorm van o.a. huidcellen, haren en uitwerpselen. eDNA-onderzoek heeft een hoge trefzekerheid, is minder arbeidsintensief en minder invasief dan onderzoek met het gebruik van vallen. Het resultaat van dit eDNA onderzoek: er werd inderdaad eDNA van de waterspitsmuis aangetroffen!

Onderzoek met vallen
Om in te kunnen schatten wat de impact van de komst van het bedrijventerrein zou zijn op de aanwezige populatie was aanvullend onderzoek nodig. Econsultancy heeft, conform de ‘IBN-methode’ (Bergers, 1997) onderzoek uitgevoerd met ‘life traps’. Inloopvallen worden gebruikt bij onderzoek naar kleine (grondgebonden) zoogdieren, omdat zij de natuurlijke neiging hebben om in holletjes te kruipen. In de vallen werd hooi en aas gestopt, zodat gevangen dieren warm en doorvoed bleven. De vallen zijn verdekt onder de vegetatie opgesteld. Een vangplek bestond uit twintig vallen, die paarsgewijs, op onderlinge afstand van ongeveer 10 meter uit elkaar geplaatst werden. 

Voorafgaand aan de bemonstering hebben de vallen drie nachten ongebruikt in het veld gestaan, zodat aanwezige dieren aan de vallen konden wennen. De vallen staan dan niet ‘op scherp’ zodat kleine zoogdieren, zoals de waterspitsmuis, in en uit kunnen lopen. Dit noem je de pre-bait periode.

Wat liep er in de vallen?
Aansluitend aan deze periode zijn de vallen in werking gesteld en gedurende twee nachten, zowel vroeg in de ochtend als laat in de avond, bemonsterd. In totaal zijn er tijdens dit onderzoek elf kleine zoogdieren gevangen. Onder de gevangen knaagdieren en insecteneters zaten dwergmuizen, bosspitsmuizen en een rosse woelmuis. Tijdens het onderzoek is echter geen waterspitsmuis aangetroffen.
Het feit dat er wel DNA sporen van waterspitsmuizen zijn gevonden, maar geen levende exemplaren, kan betekenen dat de soort vroeger wel voorkwam in het gebied. Het onderzoek is niet sluitend; wellicht zijn er enkele individuen gemist, het is tenslotte maar een moment opname.

Resultaat van het onderzoek voor de opdrachtgever
De opdrachtgever kan verder met de bouw van het bedrijventerrein, met inachtneming van de zorgplicht voor alle dieren die op locatie voorkomen. Econsultancy blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen en staat paraat om de opdrachtgever te ondersteunen en te adviseren als er tijdens de werkzaamheden toch onverhoopt een waterspitsmuis opduikt.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: