Akoestisch onderzoek schutterijen

Akoestisch onderzoek schutterijen

Geluid kun je meten, maar hoe meet je geluidsoverlast?

Tradities spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar traditie of niet, soms ervaren omwonenden hiervan overlast en staat de uitvoering van zo’n traditie ter discussie. Schutterijen zijn in Limburg niet weg te denken maar zorgen wel voor geluidsoverlast voor de directe omgeving.

Zowel het schieten met een buks als het gebruik van een kogelvanger kunnen voor geluidsoverlast zorgen en leveren een akoestisch spanningsveld tussen de vereniging en de verbondenheid met de dorpskernen. Voor een goede inpasbaarheid van de activiteiten en het schietlawaai is een gedegen akoestisch onderzoek naar geluidoverlast en een correct advies van groot belang.

Wet- en regelgeving rond geluidsoverlast

De voorwaarde voor een goed onderzoek is dat de toe te passen rekenregels en het beoordelingskader voldoende duidelijk zijn. Naar aanleiding van een onderzoek voor de inpassing van een nieuwe locatie voor een schutterij in Zuid-Limburg, komt Ruud Smeets echter tot de conclusie dat de huidige wet- en regelgeving, alsmede de jurisprudentie, nog onvoldoende duidelijkheid verschaffen, waardoor grote afwijkingen kunnen optreden. Het voornaamste struikelblok: het wel of niet inzetten van een meteocorrectie volgens de Handreiking Limburg Traditioneel Schieten.

Conclusie en aanbevelingen

Het spreekt voor zich dat een meteocorrectie, die afhankelijk van de situatie kan oplopen tot enkele dB’s, bepalend kan zijn voor de akoestische inpassing van een schutterij binnen of aan de rand van een dorpskern. In het artikel Wind in de rug voor Limburgse schutterijen zet Ruud Smeets uiteen waarom hij, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, de toepassing van de meteocorrectie wel aan de orde acht.

Aanbevolen wordt om voor de uniformiteit en nauwkeurigheid van akoestische onderzoeken de Handreiking te herzien. De herziening kan dan tevens worden aangegrepen om een andere aanbeveling idem aan buitenschietbanen door te voeren: het laten vervallen van het advies om geluidsmetingen te verrichten en enkel nog gebruik maken van berekeningen voor het vaststellen van een enkelvoudige knal.

Benieuwd naar de onderbouwing voor de aanbevelingen?
Download het volledige artikel 'Geluidsonderzoek Schutterijen'. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze adviseur Ruud Smeets.

Geluidsoverlast schutterij

Ook een geluidsonderzoek laten uitvoeren?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Geluidsonderzoek Jera On Air

Geluidonderzoek Jera On Air Een kijkje bij het vooronderzoek van een festival. Hoe kom je aan een vergunning?

Geluid, Omgeving, Ecologie
Decibel

Hoe hard klinkt een dB? Econsultancy voert meer dan 100 geluidsmetingen per jaar uit.

Geluid, Geluidsmetingen

Specialisten bij Econsultancy

Ruud Smeets Profielfoto (1)

Ruud Smeets Vestigingsleider Brabant

Roel Bouten

Roel Bouten Projectleider geluid en omgeving Limburg

Mark Komen (2)

Mark Komen Senior projectleider archeologie Overijssel