Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Archeologische opgraving Aardhuisweg in Uddel

Nieuwbouwplan Aardhuus ligt aan de zuidkant van Uddel. Hier worden totaal 105 woningen gerealiseerd. Voor de realisatie is een samenwerkingsverband opgericht met de naam Aardhuus Ontwikkeling B.V. Hierin participeren Bouwbedrijf van de Kolk uit Garderen, woningcorporatie Sprengenland Wonen uit Eerbeek, Vastbouw Vastgoedontwikkeling uit Bunschoten en Janssen de Jong projectontwikkeling uit Hengelo. Robert Hoekstra van Saltos management & advies behartigt de gezamenlijke belangen en begeleidt het proces.

Donderdag 11 juli is het bestemmingsplan voor het woningbouwplan vastgesteld. Het woningbouwplan bestaat uit 105 woningen waarvan circa 40% sociale woningbouw met een deel in de huur en een deel in de koop voor starters op de woningmarkt. De andere woningen worden ontwikkeld in verschillende prijsklassen in de koopsector. Naast woningen zijn er ook 16 vrije kavels in het plan opgenomen waar kopers hun eigen vrijstaande woningen kunnen bouwen. In het voorbereidende traject is gebleken dat er in het verleden ook al gewoond werd op de locatie Aardhuus. Het zuidoostelijke deel van de locatie wordt de komende tijd het domein van de archeologen, in september wordt de archeologische opgraving afgerond waarna het terrein verder gereed wordt gemaakt voor woningbouw. Namens Aardhuus ontwikkeling B.V., Econsultancy en de gemeente Apeldoorn heten wij u van harte welkom op de opgraving aan de Aardhuisweg te Uddel.

Resultaten van het vooronderzoek
Voordat met een grote opgraving zoals deze wordt begonnen, wordt eerst een heel traject doorlopen. Op het moment dat bouwplannen duidelijk zijn wordt eerst onderzocht of daarbij een archeologische vindplaats verloren zal gaan. Het moet duidelijk worden of er een vindplaats aanwezig is en of deze de moeite waard is om op te graven. In december 2010 heeft Econsultancy een archeologisch bureau- en booronderzoek voor de locatie uitgevoerd. Met behulp van historische kaarten is als het ware een reis in het verleden gemaakt en zo is gekeken in welk type landschap het plangebied ligt. Gebleken is dat het door de eeuwen heen een gunstige plek was om te wonen en akkeren. Ook zijn eerdere archeologische onderzoeken in de nabije omgeving opgevraagd en de vondsten bekeken. Hieruit bleek dat er grote kans was dat zich hier archeologie zou bevinden tenzij de bodem in recente tijden verstoord was.
Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodemopbouw binnen het plangebied nog intact is en er inderdaad een archeologisch bodemarchief aanwezig is. In de archeologie wordt met het begrip bodemarchief de sporen van (vooral) menselijke bewoning en bewerking die in de bodem zijn achtergebleven en nog in onverstoorde toestand verkeren bedoeld. Vanwege het intacte bodemarchief in het plangebied bestaat de kans dat er een archeologische vindplaats aanwezig is. Een goede reden om tot nader onderzoek over te gaan.
Op basis van de meer dan 900 grondsporen en het vondstmateriaal dat tijdens het proefsleuvenonderzoek is aangetroffen, is gebleken dat hier archeologische resten aanwezig zijn uit de Vroege Middeleeuwen. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het gaat om een relatief grote nederzetting. Of het hier gaat om een aaneengesloten nederzettingsterrein of verspreid liggende boerenerven kan aan de hand van de proefsleuven niet bepaald worden. Daar moet een opgraving antwoord op geven. Tevens zijn er opvallend veel vierkante tot rechthoekige vlekken gevonden. Deze vlekken hebben tijdens de bewoningsperiode gediend als kuil voor een half ingegraven gebouwtje, een zogenaamde hutkom. Waarschijnlijk bestaan deze, net als de grotere gebouwen, uit vlechtwerkwanden, palen en een rieten dak. Alleen al in de proefsleuven zijn delen van maar liefst 31 van deze ingegraven gebouwtjes gevonden! Dit
is erg veel voor een ‘gewone’ nederzetting uit de 7e tot 10e eeuw. Dit is dan ook zeker een punt van aandacht tijdens de opgraving! Onze verwachtingen zijn hooggespannen, want op dit moment kunnen de archeologische resten binnen het gebied al worden bestempeld als zeer bijzonder en uniek voor de geschiedenis van de Veluwe…

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: