Asbest in de bodem

Asbestsanering, een hele klus

Wanneer moet nu precies een asbestonderzoek worden uitgevoerd?

Asbest, asbestonderzoek, asbestinventarisatie

Complete flats worden ontruimd vanwege de toepassing van asbesthoudende materialen in de bebouwing. Scholen worden gesloten en wegen worden opengebroken vanwege de aanwezigheid van asbest. Asbest wordt al tientallen jaren niet meer toegepast in onze bouwwerken en gebruik ervan is strafbaar. Waarom al die ophef?

Vele jaren terug werd asbest nog op grote schaal toegepast. De risico’s voor onze gezondheid waren toen nog niet bekend. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden.

Asbestinventarisatie en asbestonderzoek komen veel voor bij herontwikkeling van een terrein, met de bijbehorende onderzoeken die eraan ten grondslag liggen. Niet alleen opdrachtgevers en adviesbureaus, ook het bevoegd gezag is alert op asbest en asbestverontreinigingen.

Wanneer asbestonderzoek?

Wanneer moet nu precies een asbestonderzoek worden uitgevoerd? Feitelijk komt het erop neer dat wanneer er een puinverharding aanwezig is of wanneer asbest is toegepast in de bebouwing of opgeslagen is, de bodem verontreinigd kan zijn met asbest. Vergelijkbaar is dit met de aanwezigheid van een brandstoftank, waardoor de bodem verontreinigd kan zijn met minerale olie. Asbest brengt alleen het probleem met zich mee dat de oppervlaktes vaak vele malen groter zijn (puinverhardingen, bebouwingen met asbestmaterialen) en de onderzoeksinspanning relatief groot is. Bovendien zijn de veiligheidsmaatregelen bij asbestwerkzaamheden uitgebreid en dus kostbaar. Gedegen onderzoek en kennis van zaken is een vereiste.

Veiligheidspakken aan tijdens het uitvoeren van asbestonderzoek

Geïnteresseerd in asbestonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Andree Bruil

Andree Bruil Projectmedewerker bodem Gelderland

Ronald Kok (1)

Ronald Kok Senior projectleider bodem Gelderland