Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Bodemonderzoeken Noorderhaven Zutphen

Julia Rüssel werkt nu bijna twee jaar voor Econsultancy als projectleider bodem. In die tijd heeft ze al veel projecten de revue zien passeren. Eén van de veelzijdigste daarvan is het project Noorderhaven in Zutphen. Waarom?

“Bij dit project hebben we een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. Uit het resultaat van het ene onderzoek volgde weer dat een ander onderzoek uitgevoerd moest worden. Dat is niet waar je op hoopt voor de opdrachtgever, omdat dit vaak extra kosten met zich meebrengt. Voor mij als projectleider betekent het dat ik creatief moet zijn en oplossingsgericht moet denken. Een hele uitdaging en daar hou ik wel van," glimlacht Julia. 

Historie
Julia vertelt verder: “Deze locatie is onderdeel van het project Noorderhaven. Dit deel van Zutphen heeft een complete metamorfose ondergaan. Vóór de herontwikkeling had het een hele andere functie. Je herkent het bijna niet meer terug.”

Eind 18e eeuw groeide de locatie als industrieterrein met vele handelsgebouwen aan de noordzijde van het historische Zutphen met een eigen haven en de ligging aan de IJssel. Sinds 2012 heeft het plangebied al vele ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij de industriële functie van dit deel van de Havenstraat een woonfunctie krijgt en verbonden wordt met de binnenstad en de rest van Zutphen.

Julia: “Het verleden heeft haar sporen achtergelaten, ook in de bodem. De locatie tussen de Overweg en het Kostverloren is vanaf circa 1860 tot ongeveer 2013 een rangeerterrein geweest. Dit was de oorzaak voor de sterke verontreiniging op de locatie. Nu de locatie een nieuwe bestemming voor woningbouw krijgt moest de bodem gesaneerd worden.”

Sanering
Tijdens de uitvoering van saneringswerkzaamheden is de aanwezigheid van een milieukundige begeleider (MKB-er) verplicht. We gaan terug in de tijd, naar een koude ochtend begin van dit jaar waar we mee mochten kijken met MKB-er Arjan Geven tijdens de saneringswerkzaamheden aan de Havenstraat.

Arjan: “De meeste saneringen bestaan uit 4 fases: voorbereiding, uitvoering, controle en afronding. De voorbereiding begint met het opstellen van het saneringsplan. Dit gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Tijdens de uitvoering wordt de grond afgegraven. Door middel van controle monsters wordt tijdens de volgende fase gekeken of de beoogde doelstelling is gehaald. Als afronding wordt een evaluatierapport opgesteld.”

Wat is jouw taak als MKB-er?
Tijdens kritische werkzaamheden ben ik op de saneringslocatie aanwezig. Voor deze locatie is dat tijdens het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond en het aanvullen van de ontgraving.”

Ondertussen rijden wagens af en aan. De vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een depot.

“Ik zorg voor processturing en verificatie”, vertelt Arjan verder, “dat wil zeggen dat ik milieukundige aansturing geef tijdens de bodemsanering en de ontgravingsgrenzen aangeef. Ook neem ik monsters om de voortgang te controleren. Wanneer de sanering in het veld is afgerond, stel ik een evaluatierapport op.”

Afronding
Inmiddels is de sanering afgerond en het terrein ongeveer 2 meter afgegraven om het gebied op gelijke hoogte te krijgen met de Havenstraat.

Julia: “Na de afgraving hebben we het laatste onderzoek uitgevoerd. Een verkennend bodemonderzoek dat heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwbouw”.

 

Benieuwd naar alle ontwikkelingen rondom het project Noorderhaven in Zutphen? Kijk op www.noorderhavenzutphen.nl.

 

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: