Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Bodemsanering Alphen aan de Rijn van A tot Z

Jaarlijks voert Econsultancy een groot aantal milieukundige begeleidingen van bodemsaneringen uit. Een activiteit die niet weg te denken is uit het dienstenpakket van Econsultancy. Dit begint vaak met het opstellen van een saneringsplan, maar het levert voor opdrachtgevers veel voordelen op Econsultancy nog eerder bij de plannen te betrekken. Waarom?

“Tijd en geld spelen vaak een belangrijke rol bij het uitvoeren van onze onderzoeken. En dat is begrijpelijk. Als opdrachtgever wil je graag zo snel mogelijk met de sloop- en bouwwerkzaamheden beginnen. Je zit niet te wachten op vertraging en onvoorziene kosten.”, vertelt Peter Middeldorp, projectleider bodem bij Econsultancy. “Door ons al tijdens het opstellen van het bestek bij de plannen te betrekken kunnen wij hierin een belangrijke rol spelen."

Van A tot Z
Een goed voorbeeld is de bodemsanering die we hebben uitgevoerd op een locatie in Alphen aan de Rijn. Peter: “Daar hebben we opdracht gekregen vanaf het opstellen van het bestek en de selectie van de uitvoerende aannemer tot en met het milieukundig begeleiden van de bodemsanering.”

De locatie betreft een voormalig industrieterrein waar in het verleden een omvangrijke bodemverontreiniging is ontstaan. De gemeente heeft de sterk verontreinigde bodem zoveel mogelijk laten saneren om het terrein netjes af te leveren aan de gebruikers.

“Op basis van eerder uitgevoerd bodemonderzoek hebben we de benodigde werkzaamheden bepaald. Tegelijkertijd hebben we een bestek opgesteld om de bodemsanering aan te besteden. In samenwerking met met het civieltechnisch en cultuurtechnisch ingenieursbureau Jens B.V. is de sanering uitgevoerd. Het is een hele uitdaging geweest om enerzijds vluchtige verontreinigingen zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds toch zo snel mogelijk te werken mede aangezien de aanstaande gebruikers per 1 oktober van dit jaar het terrein al wilden betrekken” , aldus Peter.

 

Geschiedenis
Econsultancy is al sinds 2003 betrokken bij de aanpak van de bodemverontreiniging op de locatie in Alphen aan de Rijn. Voor de toenmalige eigenaar heeft Econsultancy intensief onderzoek uitgevoerd naar de omvang, het ontstaan en de natuurlijke afbraak van de verontreiniging. Op deze locatie heeft "sonic drilling" zijn introductie in Nederland beleefd. Daarnaast zijn technieken als 13C-analyse en DNA-technieken toegepast om het ontstaan en de afbraak van de verontreinigingen te bestuderen. Uiteindelijk is vastgesteld dat er sprake was van een stabiele situatie, waarbij de omvang van de verontreiniging niet meer toeneemt en geen actieve beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.
Ook de gemeente Alphen aan den Rijn, als nieuwe eigenaar heeft ons het vertrouwen gegeven om de verontreiniging op een goede manier aan te pakken. Deze laatste stap is een sluitstuk van een traject van meer dan 14 jaar waarin Econsultancy betrokken is geweest bij deze locatie.

Nu de onderzoeken zijn afgerond wordt het terrein ingericht als evenemententerrein met kleinschalige bedrijvigheid. Dit past in het plan van de gemeente om de aanliggende haven en terreinen te herontwikkelen tot een jachthaven met recreatieve voorzieningen.

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: