Expertise BREEAM

BREEAM Scherpenhuizen

BREEAM. Hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

Econsultancy voert regelmatig onderzoeken uit in het kader van BREEAM certificering op het gebied van ecologie, geluid en omgeving. Wat houdt dit in als je kijkt naar ecologie en BREEAM?

Om de BREEAM certificering te krijgen moet je op verschillende gebieden credits behalen. Voor de credits op het gebied van Landgebruik en Ecologie voert Econsultancy ecologisch onderzoek uit. Econsultancy adviseert over het nemen van maatregelen om het duurzaam medegebruik van flora en fauna in de toekomst te bevorderen en negatieve effecten op aanwezige flora en fauna in de omgeving te voorkomen. Een mooi voorbeeld is het nieuwe en duurzame pand van Scherpenhuizen b.v., specialist in import, export, overslag en distributie van groente, fruit en exoten. Jeroen Driesen, projectleider ecologie bij Econsultancy vertelt.

“Het terrein waar het nieuwe pand moest komen hebben we broedvrij gehouden door het plaatsen van stokken met wapperende linten. Daarnaast hebben we het terrein drie maal daags geïnspecteerd om aanwezigheid van broedende vogels uit te sluiten. In en om het pand zijn kasten voor vogels geplaatst zoals de zwarte roodstaart, witte kwikstaart en de spreeuw. Aan het pand hebben we vleermuiskasten opgehangen om deze soorten een handje te helpen. Het terrein is daarnaast voorzien van 3 insectenhotels met eromheen insecten aantrekkende beplanting zoals de bochtige smele, pijpenstrootje, struikheide en struikklimop. Beplanting die past bij in de omgeving gelegen Oirschotse heide. Zo kan er ook een bijdrage geleverd worden aan in de omgeving voorkomende vlinders, hommels en bijen en andere insecten. Voor mij als ecoloog is het geweldig om te zien dat dankzij BREEAM er rekening gehouden wordt met de flora en fauna. De grijze kale gebouwen en industrie- en bedrijfsterreinen die we in het verleden veel zagen maken plaats voor groene “oasen” waar flora en fauna kan groeien en bloeien.“

BREEAM maakt de duurzaamheidsscore van projecten inzichtelijk. Het beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte en geeft projecten aantoonbaar meer waarde. Er liggen subsidiekansen en er zijn lagere operationele kosten. Bovendien is het beter voor productiviteit en gezondheid.

Ecologie is een belangrijk onderdeel van BREEAM, net zoals water, geluid en omgeving. 

Breeam Scherpenhuizen
Broedvrij houden door het plaatsen van stokken met wapperende linten.

Meer weten over BREEAM?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Jeroen Driessen

Jeroen Driessen Senior projectleider ecologie Noord-Brabant