Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Econsultancy en gemeente Ede ontwikkelen ecologische verwachtingskaart

De gemeente Ede is momenteel druk doende om het belang van biodiversiteit te laten doordringen in haar ruimtelijk beleid. Biodiversiteit is onmisbaar, denk maar eens aan de productie van zuurstof, de afbraak van afvalstoffen en de bestuiving van planten. We zijn afhankelijk van biodiversiteit voor de productie van bouwmaterialen, voedsel, brandstoffen, grondstoffen en medicijnen. Zonder dat we het beseffen speelt biodiversiteit een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze steden en het buitengebied, bijvoorbeeld ten aanzien van het klimaat. De gemeente Ede beschouwt de biodiversiteit niet voor niets als haar Groen Kapitaal!

 

Inventarisatie
Econsultancy is door de gemeente Ede ingeschakeld om mee te denken over een wijze waarop de huidige biodiversiteit in kaart gebracht kan worden. Aan de hand van deze inventarisatie kan onderscheid gemaakt gaan worden in gebieden die een grote bijdrage aan de biodiversiteit leveren en waar knelpunten of kansen liggen. Met die kennis kunnen belangrijke waarden van gebieden worden beschermd of worden verbeterd.

Ecologische verwachtingskaart

Projectleider Edwin Witter is enthousiast over het project. “Veel van ons advieswerk heeft betrekking op de huidige natuurwetgeving. Deze wetgeving richt zich echter op een beperkt deel van de Nederlandse soorten, en dan ook nog eens vooral op de verblijfplaatsen. Binnen de ecologie gaat het echter om het functioneren van een geheel van factoren, denk maar eens aan de voedselpiramide. Met dit project richten we ons veel meer op het ecologisch functioneren. Omdat het een geheel nieuw product is hebben we er zelf een term voor bedacht: biomorfologische kaart”. (redactie: inmiddels bekend als de ecologische verwachtingskaart)

Combinatie
Om een onderscheid te maken in alle verschillende kenmerken die van invloed kunnen zijn op de biodiversiteit is gekozen voor een analyse van de uiterlijke vorm van het landschap in combinatie met omgevingsfactoren zoals bodem, reliëf en water. Ecoloog Liesbeth Hunink vertelt: “De uiterlijke verschijningsvorm van het landschap vertelt ons een verhaal over de ontstaansgeschiedenis, de grondsoort of diepte van het grondwater. Samen met één van onze fysisch geografen hebben we in een GIS-omgeving alle factoren die betrekking hebben op de geologie, kwel, bodemsoort en het historische landschap bij elkaar gebracht. Aan de hand van de combinatie van al deze factoren kunnen wij met onze kennis van de ecologie een redelijke voorspelling doen over de soorten die je in een gebied kunt aantreffen.”
Het product dat Econsultancy aan de gemeente Ede gaat aanleveren moet eenvoudig en doeltreffend zijn. Ecoloog Edwin Witter kan zich hier helemaal in vinden. “Het moet een kaart worden waarmee je snel een idee krijgt over het belang van het gebied voor de biodiversiteit. Per eenheid die we onderscheiden wordt inzicht gegeven in de soorten die kunnen voorkomen. Zo vormen bedrijfsterreinen bijvoorbeeld een slaapplaats voor verschillende vogelsoorten als meeuwen en een broedlocatie voor scholekster en kleine plevier. Bepaalde soorten zijn karakteristiek voor een bepaalde plek in het landschap. Deze soorten vormen de ‘ambassadeur’ voor een bio-morfologische eenheid.”

Gereedschap
De kaart zal door de gemeente zelf aangevuld kunnen worden met de meest recente gegevens. Zo wordt het een stuk gereedschap bij het plannen van ontwikkelingen, het bepalen van het groenbeheer en allerlei andere projecten waar biodiversiteit een rol speelt. Op deze wijze schept de gemeente Ede de voorwaarden om integraal te werken aan de problemen die in de toekomst op ons afkomen.

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: