Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Geohydrologisch onderzoek Swalmen

Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Roermond begin dit jaar een grootschalig geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden in de kern van Swalmen. De gemeente wil in het kader van duurzaam waterbeheer hemelwater in de bodem infiltreren.

27 juli 2017

Het geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de lokale (diepere) bodemopbouw, de waterdoorlatendheid en infiltratiemogelijkheden van de verschillende bodemlagen en de lokale grondwaterfluctuatie.

In overleg met de gemeente zijn in de bebouwde kom van Swalmen meerdere boringen geplaatst. Op basis van de bodemopbouw is vervolgens door middel van infiltratiemetingen de waterdoorlatendheid van verschillende bodemlagen tot op een diepte van 2,5 meter onderzocht.

Econsultancy voert doorlatendheidsmetingen uit conform de Falling head-methode (omgekeerde Hooghoudt). Voor het registeren van de meting maakt Econsultancy gebruik van digitale druksensoren (Divers). Hiermee kan de daling van de opgebrachte waterkolom per seconde bijgehouden worden. Op basis van de resultaten is de doorlatendheid van de bodem geclassificeerd als goed tot zeer goed.

In aanvulling op het doorlatendheidsonderzoek is op basis van langjarige grondwaterstandsdata uit het archief van TNO getracht de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) vast te stellen. Om te kunnen komen tot een gedegen planontwerp is het echter van belang om meer inzicht te krijgen
in de lokale grondwaterfluctuatie op de lange termijn.

Econsultancy heeft ten aanzien van het geohydrologisch onderzoek vooruitlopend op de uitvoeringsfase drie grondwatermeetpunten opgezet. De grondwaterstanden worden momenteel door middel van digitale dataloggers gemonitord. De eerste resultaten worden binnenkort aan de gemeente Roermond gerapporteerd.

Econsultancy kan ook u adviseren in de verwerking van hemelwater en de mogelijkheden om af te koppelen. Econsultancy denkt graag met u bij afkop¬pe¬l vraag¬stukken, waarbij de (on)mogelijkheden voor hemelwaterinfiltratie nog verkend moeten worden. Elke situatie is uniek en vereist maatwerk, een uitdaging die onze projectleiders graag aangaan.

Gekoppelde berichten:
Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: