Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Geohydrologisch onderzoek voor diepte infiltratie

Geohydrologisch onderzoek voor diepte infiltratie

De gemeente Groesbeek is voornemens om de wijk Berg en Dal opnieuw in te richten. In de bestaande situatie, heeft het rioleringsstelsel te weinig capaciteit waardoor geregeld overstortingen op het naastgelegen bos plaatsvinden. Om dit tegen te gaan, wordt in het kader van duurzaam waterbeheer het afstromend hemelwater van het verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld en door middel van verticale(diep)infiltratie, in de bodem geïnfiltreerd.

Complex
Bij het toepassen van verticale (diep)infiltratie is kennis van de ondergrond (bodem en geohydrologie) zeer belangrijk en staat de relatie tussen inrichting, bodem en water centraal. Doordat de onderzoekslocatie is gelegen op het noordwestelijke gedeelte van de Nederrijnse heuvelrug kan de bodem plaatselijk zeer complex zijn. Een gedegen onderzoek naar het ontstaan van het landschap en de bodem is dan ook zeer belangrijk.


Onderzoek
Door het uitvoeren van geohydrologisch onderzoek wordt informatie verkregen waarmee een gefundeerde afweging kan worden gemaakt omtrent de haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie en de dimensionering van het toe te passen infiltratiesysteem of -systemen.
Econsultancy heeft op 10 locaties tot 6,0 m -mv de bodemopbouw en de water¬door¬latend¬heid (k-waarde) van de ver¬schillende bodem¬lagen onderzocht. Om instorting van het boorgat te voorkomen, is in het boorgat een filterbuis aangebracht die over de volledige lengte is geperforeerd.


Falling head
Voor het bepalen van de doorlatendheid over het gehele traject van 6,0 m is gebruik gemaakt van de Falling head- met¬hode (omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij deze met¬hode wordt water in het boorgat opgebracht waarna de zaksnelheid van het water wordt gemeten. Voor het meten van de waterstandsdaling wordt gebruik gemaakt van een drukopnemer (Diver). De door¬latend¬heids¬meting wordt een aantal malen her¬haald teneinde een gemid¬delde door¬latendheid te kunnen berekenen. Met deze methode wordt de werking van een infiltratiebuis zoveel mogelijk gesimuleerd.

Inzicht
Met de verzamelde data is inzicht verkregen in de mogelijkheden voor verticale (diep)infiltratie. Wavin heeft de data gebruikt om per deelgebied het aantal m2 te berekenen dat op 1 infiltratie-unit kan worden aangesloten.

Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: