Plaatsen van een peilbuis

Grondwatermeetnet Boxmeer

Bij Econsultancy kunnen gemeenten en provincies de meetdata en grondwatergegevens van hun grondwatermeetnet via een online platform eenvoudig inzien.

Het klimaat verandert. We merken dat aan hevige neerslag en aanhoudende droogte. Welke invloed heeft dit op ons grondwater?  Door het aanleggen van een grondwatermeetnet zijn invloeden op ons grondwater meetbaar.

Grondwatermeetnet

“Met een grondwatermeetnet kunnen gemeenten en provincies het grondwater in de gaten houden. Zo’n meetnet bestaat uit een stelsel van peilbuizen. In elke peilbuis hangt een meetapparaatje. Het meetnet van gemeente Boxmeer bestaat uit 14 eigen meetpunten en wordt aangevuld met vier meetpunten uit het meetnet van de provincie Noord-Brabant.”

Voortraject

Samen met de gemeente Boxmeer zijn de wensen van het grondwatermeetnet besproken. Tijdens een rondje langs alle meetlocaties is de stand van zaken bekeken. Op sommige plekken zijn nieuwe peilbuizen geplaatst en sommige meetpunten zijn aangepast.

“Het is belangrijk dat de hoogte van het grondwater goed is. Als het te hoog is, lopen kruipruimtes vol en worden tuinen drassig. Is de grondwaterstand te laag? Dan kunnen houten funderingen gaan rotten.”

Roel van den Berg Projectleider water

Plaatsen peilbuis voor een grondwatermeetnet

Sonartechnologie

Op de peilbuizen van de gemeente, is een LevelLog geplaatst. Dit apparaat meet het waterniveau met behulp van geluidsignalen. Roel: “De LevelLog heeft een datageheugen met grote opslagcapaciteit. Hierdoor kunnen we met een hoge frequentie meten. Door deze hoogfrequente metingen krijgen we inzicht in de meerjarige grondwaterstandvariaties en zien we hoe het grondwater reageert op extreme neerslag of juist een neerslagtekort.”

Monitoring

Roel vertelt verder: “De grondwaterstand wordt elke 4 uur gemeten. Drie keer per jaar gaan we het veld in om de loggers uit te lezen en in alle peilbuizen handmatig de grondwaterstand te meten. Ook wordt tijdens deze ronde klein onderhoud uitgevoerd als dit nodig is.”

Online platform

Econsultancy heeft een online platform opgezet dat voor de opdrachtgever vrij toegankelijk is. Hier zijn gegevens over de hoogte, de diepte en de coördinaten van de peilbuis te vinden. De hoogst en laagst gemeten stand van het grondwater wordt bijgehouden en ook is de locatie van het meetnet op een luchtfoto weergegeven.

Meest actuele meetgegevens

Roel: “Na elke uitleesronde controleren we alle data. Veranderingen passen we aan. Via de online verbinding zijn de meetgegevens vrijwel meteen na een uitleesronde eenvoudig te raadplegen en te interpreteren. De opdrachtgever beschikt zo over de meest actuele meetgegevens.”

Meetpunt grondwatermonitoring

Interesse in grondwatermeetnet?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Roel van den Berg

Roel van den Berg Projectleider water Brabant

Tom Willems

Tom Willems Projectmedewerker bodem Brabant