Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Herontwikkelingsprojecten Bladel en omgeving.

Vanaf 2016 heeft Econsultancy bijgedragen aan de herontwikkeling van verschillende locaties in en rondom Bladel. Initiatiefnemer SchipVast realiseert zowel in de Kempen als daarbuiten, rendabele nieuwbouwprojecten op de woningmarkt. In opdracht van Schippers Onroerend Goed, onderdeel van SchipVast, en in samenwerking met onder andere Van Steensel Consultants en UrbiTom, heeft Econsultancy verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van bodem, water, ecologie, archeologie, omgeving, geluid en externe veiligheid. Onderzoeken die noodzakelijk zijn om een gedegen ruimtelijke onderbouwing op te kunnen stellen, om zo de benodigde bestemmingsplanwijzigingen mogelijk te maken en omgevingsvergunningen voor de beoogde ontwikkelingen te verkrijgen.

Herontwikkeling ABN Amro-gebouw, Bladel
De Markt in Bladel wordt nu nog ontsierd door het leegstaande, voormalig bankkantoor van ABN-Amro. Dat is binnenkort verleden tijd. Schippers Onroerend Goed heeft het kantoor in 2016 gekocht met de opdracht aan Van Steensel Consultants om een herontwikkelingstraject te starten, zodat het huidige gebouw gesloopt kan worden. Een vijftiental appartementen en een commerciële en multifunctionele ruimte zullen hier worden gerealiseerd. Het initiatief past bij het streven naar een sterker dorpscentrum. De ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd, herontwikkeld, en het opheffen van aanwezige leegstand wordt bevorderd. Wanneer de procedure om de vergunning voor dit project te verkrijgen is doorlopen, kan op deze locatie aan de slag worden gegaan.
Uitgevoerde onderzoeken Econsultancy: Bouwakoestisch onderzoek, stikstofdepositieonderzoek.

Beukenbos Fase II, Bladel
Door de succesvolle realisatie van Beukenbos 1e fase én de transformatie van de voormalige winkel- en kantoorruimte van SchipVast aan de Bleijenhoek, is een samenhangend wooncluster ontstaan met een binnenplaats en een parkeergarage. SchipVast heeft inmiddels ook de belendende panden Bleijenhoek 1a en 17b verworven, waardoor het wooncluster Beukenbos kan worden voltooid door realisatie van Beukenbos, 2e fase. Hiervoor is een plan gemaakt dat aansluit op de 1e fase en dat de storende bebouwing op de hoek van de Bleijenhoek en het Beukenbos vervangt door een nieuw appartementengebouw met in totaal 38 appartementen. Hiervan zullen 36 appartementen voldoen aan Woonkeur. De appartementen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen zoals starters, 1 of 2 persoons-huishoudens en senioren. Verder zullen 2 grotere hoekappartementen voldoen aan Woonkeur Plus en zijn daarmee uitermate geschikt voor senioren. Het complex zal ook toegankelijk worden voor mensen met een beperking.
Uitgevoerde onderzoeken Econsultancy: Programma van Eisen, Quickscan flora en fauna, Verkennend bodemonderzoek, archeologisch bureauonderzoek, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Stikstofdepositie onderzoek, GG Bladel, proefsleuvenonderzoek.

Villa Bleijenburgh, Bladel
Aan de Bleijenhoek 50 te Bladel bevindt zich een bijzonder grote en luxueuze villa, gelegen langs de westelijke entree van de kern Bladel. Achter de villa ligt een prachtig park. SchipVast heeft dit als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van een plan voor een luxueus woonzorg complex waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen, zoals het park, ontmoetings- en recreatieruimten en het overdekt zwembad. Het plan voorziet in totaal in de bouw van 14 appartementen die voldoen aan WoonKeur Plus. Op de begane grond van het te bouwen complex dat aansluit op de bestaande villa wordt in beginsel een kantoorfunctie voorzien. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure heeft de gemeente Bladel op 14 juni 2017 vergunning verleend voor dit project.
Uitgevoerde onderzoeken Econsultancy: Bouwakoestisch onderzoek, Stikstofdepositie onderzoek, Archeologische Opgraving en een actualiserend verkennend bodemonderzoek.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: