Decibel

Hoe hard klinkt een dB?

Econsultancy voert meer dan 100 geluidsonderzoeken per jaar uit.

De intensiteit van geluid drukken we uit in decibel, afgekort dB. Een geluidsniveau van 0 dB is per definitie gelijk aan de (gemiddelde) gehoordrempel. Al zul je in de praktijk moeite hebben met het horen van geluiden lager dan ongeveer 20 dB omdat je dan je eigen hartslag en zelfs bloedsomloop zult horen. In Nederland zijn er gelukkig nog een paar stille gebieden waar het ’s nachts echt zo stil kan zijn.

Hoe hard klinkt een dB?

Decibellen zijn best lastig te interpreteren. Want hoe hard klinkt 35 dB en wat is het verschil met 38 dB, of 65 dB? Om een beetje een idee te krijgen hoe hard een dB klinkt kun je dat het best vergelijken aan de hand van wat voorbeelden.

Zo zal het geluidsniveau in een rustige ruimte in een bibliotheek ongeveer 35 dB zijn, maar in een vergaderruimte op kantoor (zonder webcams of versterkingen) ongeveer 60 dB. Vanaf 80 dB zul je je stem moeten verheffen om jezelf verstaanbaar te maken. In de meeste discotheken heerst een geluidsniveau van 100 dB en soms zelfs meer dan dat.

Geluidsmeting.

Wist je dat...

...brulapen een roep van 140 dB hebben?

...bij de uitbarsting van de Krakatau in 1883 op 160 kilometer afstand nog een geluidsniveau tot 190 dB was waar te nemen?

...geluid met een snelheid van ongeveer 340 meter per seconde door de lucht heen gaat?

...een bladblazer ongeveer 110 dB produceert?

...bij windsnelheden vanaf 3 Beaufort het al niet meer mogelijk is om een geluidsniveau van ongeveer 40 dB voldoende nauwkeurig te meten?

Wanneer is geluid schadelijk?

De pijngrens voor geluid ligt op ongeveer 134 dB. Gehoorschade treedt op vanaf ongeveer 120 dB bij kortdurende blootstelling, maar ook vanaf 90 dB en bij langdurige blootstelling kan gehoorschade optreden. In arbowetgeving is vastgelegd dat de werkgever gehoorbeschermende middelen moet verstrekken vanaf een geluidsniveau van 80 dB op de werkplek.

Ook is aangetoond dat blootstelling aan geluidsniveaus van circa 50 dB kan leiden tot slaapverstoring, wat weer kan leiden tot vermoeidheid, hogere stressniveaus, verminderde productiviteit, hart- en vaatziekten en vervroegd overlijden. Nederlandse wetgeving (waaronder de Wet geluidhinder) is er daarom op gericht om geluidsniveaus in onze leefomgeving aanvaardbaar te houden. Helaas is geluidhinder subjectief en niet in getallen te beschrijven.

Geluidsonderzoek

Onze geluidsexperts doen meer dan 100 geluidsonderzoeken per jaar, vooral naar wegverkeerslawaai. Geluidsmetingen zijn soms een onderdeel van een geluidsonderzoek als het gaat om industrielawaai (van supermarkten tot productieprocessen). Met een geluidsmeter voeren wij verschillende soorten metingen uit. Een immissiemeting voeren wij bijvoorbeeld uit naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast. Met een gerichte emissiemeting stellen wij het geluidsvermogen van een individuele bron vast en gebruiken die informatie in modellen om het geluidsniveau bij een woning te berekenen.

Interesse in geluidsonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Marc de Loos

Marc de Loos Projectcoördinator ruimtelijke ontwikkelingen Limburg

Quoc Duong

Quoc Duong Projectleider geluid Limburg