Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Milieukundig onderzoek Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkelvereniging Zeewolde, die bestaat uit bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland. Windpark Zeewolde is één van Nederlands grootste windmolenparken op land. De huidige 220 windmolens, gelegen in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere, zullen plaats maken voor 91 grotere, modernere windmolens.

Het Windpark Zeewolde heeft aan Fugro NL Land BV en Econsultancy opdracht gegeven voor het uitvoeren van geotechnisch, milieukundig en grondwateronderzoek, als onderdeel van de voorbereiding van de bouw, die zal starten in 2019. Fugro NL Land BV neemt het geotechnisch onderzoek voor haar rekening en Econsultancy het milieukundig en het grondwateronderzoek.

Samenwerking
Zowel voor Fugro NL Land BV als Econsultancy worden werkzaamheden op 91 verschillende windmolenlocaties en openbare wegen binnen het plangebied uitgevoerd, dat 300 km2 beslaat. Een goede planning en coördinatie is daarbij van belang. Er zijn in totaal honderden handboringen en sonderingen verricht. Daarnaast is een serie aan peilbuizen geplaatst tot diepten van 10 á 20 meter beneden het maaiveld. Een belangrijk onderdeel bij alle werkzaamheden is een goede communicatie en tijdig inlichten van de eigenaren en bewoners. De samenwerking tussen Econsultancy, Fugro NL Land BV, de klant en de bestuurders verloopt zeer prettig.
Het onderzoek is gestart in maart, waarbij het grootste deel nu is afgerond. Een deel zal nog plaatsvinden na de zomer. 

Geotechnisch onderzoek
Een kwart van de 400 sonderingen wordt uitgevoerd met meting van de waterspanning, waardoor een beter beeld van bodem, grondwaterdruk en doorlatendheid wordt verkregen. Om het grondwaterwin- en beschermingsgebied intact te houden, moeten sonderingen die door de laatste afsluitende kleilaag tot in de dieper gelegen boringsvrije zone komen, worden afgegrout. Dit betekent dat tijdens het trekken van de sondeerstang grout door de stang naar beneden wordt gepompt. Een secuur, belangrijk en tijdrovend werk. Tijdens de verschillende diepe en handmatige boringen worden grote steekbussen genomen. Hierop worden geotechnische laboratorium analyses uitgevoerd om de draagkracht van de bodem nog beter in beeld te krijgen en de thermische geleidbaarheid te bepalen. Dat geeft aan hoe snel een ondergrondse stroomkabel zijn warmte kwijt kan aan de ondergrond.

Milieukundig onderzoek
“Met het milieukundig onderzoek wordt inzicht verkregen in zaken als bodemopbouw, draagkracht van de bodem en de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater”, aldus Hennie Boesveld, projectleider bodem. “Daarnaast richt het onderzoek zich op het vaststellen van de teerhoudendheid van de asfaltverhardingen van een twintigtal openbare wegen en op de milieuhygiënische kwaliteit van fundaties. Dit alles met het oog op de werkzaamheden die plaats gaan vinden bij de realisatie van het park”.

Grondwatermonitoring
De grondwatermonitoring bestaat zowel uit handmatige peilingen als meting met behulp van telemetrische sensoren. Door het aanleggen van een grondwatermeetnet krijgen we inzicht in de grondwaterfluctuatie. Hierdoor kunnen we regionale ontwikkelingen in de grondstandssituatie volgen en vroegtijdig te hoge of juist te lage grondwaterstanden signaleren. Inzicht in de grondwaterfluctuatie voorkomt vaak dat “voorziene en onvoorziene omstandigheden ”in het werk opgelost moeten worden.
Door gebruik te maken van telemetrische sensoren kan data op afstand ingezameld worden. Op deze wijze kan men altijd beschikken over de meest actuele meetgegevens. Daardoor is het mogelijk om op verzoek snel informatie op te vragen, in te zien en te reageren. Dataverlies wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Roel van den Berg, projectleider Water, neemt dit deel van het onderzoek voor zijn rekening.

Hennie tot slot: “Windpark Zeewolde is een bijzonder project. Financieel en organisatorisch wordt het mogelijk gemaakt door bewoners en ondernemers uit het gebied. Het Windpark Zeewolde is daarmee het grootste particuliere windpark ter wereld. De planning is dat Windpark Zeewolde vanaf 2020 groene stroom levert voor zo’n 280.000 huishoudens.”

Gekoppelde berichten:
Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: