Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Onderzoek wateroverlast Doetinchem

Wateroverlast. Het overkwam de bewoners van een huis daterend uit 1930 in Doetinchem. De wateroverlast bestond uit vocht- en leksporen op de vloer en in de muur. Aan de buitenzijde van de woning was witte uitbloei zichtbaar. Helaas komt dit vaker voor bij oude huizen. Hoe kom je erachter waar de wateroverlast vandaan komt? We vragen het Roel van den Berg, projectleider water.

Waar begin je bij zo’n probleem?
“We hebben de situatie met de bewoners en de gemeente besproken om zo meer inzicht te krijgen in de heersende problematiek. Van daaruit zijn we gestart met ons onderzoek. Allereerst hebben we handmatig bodemmateriaal opgeboord, waarmee de aanwezige bodemlagen zintuiglijk zijn beoordeeld. Hiermee wordt bepaald op welke diepte de peilbuizen geplaatst moeten worden. We hebben twee peilbuizen met dubbele filterstelling geplaatst om te zien of er sprake is van eventuele schijngrondwaterstanden.”

Waar komt al dat vocht vandaan?
“Vocht- en wateroverlast ontstaat in veel gevallen doordat (hemel)water niet snel genoeg in de bodem kan infiltreren en tijdelijk in de bodem blijft hangen. De vraag is dus meer “Waarom kan het vocht niet weg?” In aanvulling op de boringen en het plaatsen van de peilbuizen is daarom op enkele locaties de doorlatendheid van de bodem bepaald. Om vervolgens inzicht in de grondwaterfluctuatie te krijgen en de invloed van neerslag op de grondwaterstand hebben we de bewoners gevraagd de grondwaterstand een bepaalde periode bij te houden. Hiermee is een goed beeld verkregen van de plaatselijke fluctuatie, verschillen en invloed van neerslag.”

En met die resultaten kun je conclusies trekken?
“Ja dat klopt. De oude fundering in dit geval in combinatie met de aanwezige kleilaag onder de woning heeft er voor gezorgd dat er veel vocht in de grond is blijven zitten. De woning uit 1930 is deels onderkelderd, de spouwmuren zijn niet geïsoleerd en de hoofddraagconstructie bestaat uit houten balkvloeren. Tijdens en na hevige regenbuien kon het water niet meer afgevoerd worden naar het grondwater, waardoor de zogenaamde schijngrondwaterspiegels ontstaan. Dit langdurige hangwater in de bovengrond wordt vervolgens door de fundering en de vloer opgezogen. Een lokale horizontale afstroming van hangwater naar de woning over de kleilaag heeft daarbij het probleem naar alle waarschijnlijkheid vergroot.”

Dat klinkt allemaal niet best voor de bewoners. En nu?
“Bij dergelijke onderzoeken kunnen we bewoners adviseren om de vocht- en wateroverlast naar redelijkheid te verminderen. In deze situatie zal op het perceel plaatselijk de kleilaag doorbroken moeten worden. Dit kan door verticale infiltratie units ofwel grindpalen aan te leggen nabij de woning of op de perceelgrens. Met de aanleg van verticale infiltratie units en het doorbreken van stoorlagen kan het stagnerende (regen)water makkelijker infiltreren in de ondergrond.

 

Wilt u advies om vocht- en wateroverlast te verminderen? Neem contact met ons op,

Gekoppelde berichten:
Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: