Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Onderzoeken bestemmingsplan Beuningen

Eind 2013 is Econsultancy benaderd voor uitvoering diverse onderzoeken aan de Hogewaldstraat in Beuningen. De initiatiefnemer was destijds voornemens om op het perceel ruimte te maken voor een aantal vrijstaande woningen. Eind 2015 is het betreffende bestemmingsplan daadwerkelijk vastgesteld om deze plannen te realiseren.

Noodzaak bestemmingsplanwijziging
Pieter Oosterhout Architecten heeft de bestemmingsplanwijziging destijds mogelijk gemaakt. Een bestemmingsplanwijziging is nodig wanneer aanwezige of gewenste functies strijdig met elkaar zijn. Om een dergelijke bestemmingsplanwijziging op te stellen, dient vooraf de haalbaarheid en de effecten van de gewenste situatie onderzocht te worden. Welke kosten zijn met een eventuele sanering gemoeid? Is er sprake van beschermde flora en fauna? Dien ik bij de plannen rekening te houden met archeologische opgravingen? Wordt mijn wettelijke akoestische niveau niet overschreden? Diverse onderzoeken zijn derhalve door Econsultancy verricht.

Onderzoeksaspecten
Op het bodemgebied is ondermeer een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is door de projectleider bodem ook specifiek aangedacht besteed aan bestrijdingsmiddelen (OCB) als gevolg van een vroegere boomgaard ter plaatse, alsmede aan asbest in de aanwezige puinverharding op de locatie. Onze ecoloog is nagegaan of de aanwezige opstallen op de locatie of in de directe omgeving al dan niet een verblijfplaats herbergen voor beschermde flora en fauna, zoals bijvoorbeeld vleermuizen. Beschermde soorten mogen op geen enkele wijze hinder ondervinden van ontwikkelingen. Verder is, in samenwerking met Buro Rodoe, de geluidbelasting op de geplande woningen onderzocht, alsmede de beheersbaarheid van risico’s voortvloeiende uit opslag, producten, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

De resultaten van de onderzoeken hebben niet geresulteerd in onoverkomelijke risico’s voor de realisatie van de woningen. Hiermee is een groot deel van de bestemmingsplanwijziging afgerond. Het resterende deel is door Pieter Oosterhout Architecten ingevuld, zodat in een periode van 2 jaar de plannen doorgang hebben kunnen vinden.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: