Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Quickscan flora en fauna

Volgens de natuurwetgeving mogen er bij planvorming geen negatieve effecten ontstaan voor beschermde planten en diersoorten. Een quickscan is de eerste stap bij het in kaart brengen van risico’s ten aanzien van soort- en gebiedsbescherming. Met een dergelijk onderzoek stellen wij op basis van een locatiebezoek en een bureaustudie vast of er bij uw planvorming sprake is van (de kans op) overtreding van de Wet natuurbescherming. Of dat deze met eenvoudige maatregelen zijn te voorkomen.

Geeft de quickscan onvoldoende zekerheid om de aanwezigheid van een streng beschermde soortgroep uit te sluiten, bijvoorbeeld vanwege de verborgen leefwijze, dan kan aanvullend onderzoek aan de orde zijn. Dergelijk onderzoek is seizoensafhankelijk. Dit kan dus van invloed zijn op de planning van uw werkzaamheden.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: