Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
HomeDienstenOmgeving › Stikstofdepositie

Stikstofberekening

Stikstofdepositie berekenen

Negatieve effecten ten gevolge van stikstofdepositie op natuurgebieden moeten volgens de huidige regelgeving worden uitgesloten. Voor de doorgang van (bouw)plannen of het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet dat effect worden gemeten. Belangrijk is om tijdig een stikstofberekening met AERIUS Calculator te maken en mogelijke knelpunten, met betrekking tot de realisatie of de ingebruikname van een project, te signaleren. Afhankelijk van de berekende stikstofdepositie kan een aanvraag voor vergunning of benutting van de beschikbare depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem nodig zijn. Samen met onze eigen ecologen leveren wij een directe meerwaarde door onze advisering en dragen wij zorg voor een voorspoedige afhandeling van uw project.

Stikstofberekening en Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. Om deze natuurgebieden in stand te houden, moeten negatieve effecten van ruimtelijke ontwikkelingen worden uitgesloten. Doordat stikstof zich over een grote afstand kan verspreiden en neerslaan, wordt een onderzoek al snel verplicht gesteld.

AERIUS Calculator

Met het programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden berekend. Bij een depositie kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar worden negatieve effecten uitgesloten en kan het plan doorgaan of de omgevingsvergunning worden verleend.

Stikstofonderzoek voor vergunningsaanvraag

Wanneer de depositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd. De vergunning kan alleen worden verleend indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn dan:

  • Interne of externe saldering
  • Toekenning stikstofdepositieruimte
  • Passende beoordeling

U krijgt van ons een advies dat past bij uw situatie.

Gekoppelde berichten:
Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: