Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Archeologische verwachtingskaart

Een must voor overheden

Voordat een overheid mogelijk ‘bodemverstorende activiteiten’ toestaat moet zij op de hoogte zijn van mogelijk aanwezig archeologische resten. Met de archeologische verwachtingskaart wordt dit in één oogopslag duidelijk.

De archeologische verwachtingskaart maakt zichtbaar waar archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht kan worden. Met behulp van deze kaart is het mogelijk om verantwoorde beleidskeuzes te maken over archeologisch erfgoed en om archeologie in te bedden in bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen. Het beleid kan laagdrempelig inzichtelijk gemaakt worden met een archeologische beleidskaart. Econsultancy heeft de kennis en ervaring in huis om dergelijk kaarten op te stellen.

Koen Klerks, projectleider archeologie bij Econsultancy werkt voornamelijk als KNA-prospector. Eén van de onderdelen van prospectie is het maken van een landschapsreconstructie van onderzoeksgebieden. In gesprek met Koen over het belang van de archeologische verwachtings- en beleidskaart.

“Je moet eerst weten hoe het landschap werkt, voordat je kunt bepalen waar mensen gewoond hebben. Vanuit mijn specialisatie als kwartairgeoloog, gecombineerd met mijn ervaring als archeoloog kan ik een zeer gedetailleerd beeld maken van de bewoningsgeschiedenis van het gebied”, vertelt Koen.

 

"Dit is een gedetailleerd geologisch-landschappelijk dwarsprofiel door het rivierengebied”, vertelt Koen terwijl hij op de kaart wijst. “Dit profiel hebben we gemaakt op basis van boringen tot op grote diepte. Dat is prachtig, want daarmee kunnen we de ontwikkeling van het rivierenlandschap door de tijd zichtbaar maken. Met behulp van gegevens uit boringen of archeologisch onderzoek gecombineerd met reeds bekende gegevens kunnen we een zeer gedetailleerde reconstructie maken van hoe het landschap er door de eeuwen uit heeft gezien. Deze reconstructie, ook wel paleogeografische kaart genaamd, kan een goede context bieden voor archeologisch onderzoek, maar kan ook als basis dienen voor een archeologische verwachtingskaart en vorm geven aan het gemeentelijk beleid”, aldus Koen.

Zowel voor het rivierengebied als voor de Pleistocene zandgronden heeft Econsultancy veel ervaring met het synthetiseren van diverse gegevensbronnen uit geologie, bodem en archeologie naar een pragmatisch archeologiebeleid voor de gemeente. Daarbij is een goede communicatie met beleidsmakers en betrokken burgers van groot belang Econsultancy levert maatwerk als het gaat om het combineren van de zorg voor ons erfgoed en maatschappelijk draagvlak.

Wilt u meer informatie over de archeologische verwachtingskaart? Neem dan contact met ons op.

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: