Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Certificering en erkenning

Veldwerk bodemonderzoek

Econsultancy is één van de weinige ingenieursbureaus die zelf al het veldwerk voor bodemonderzoek uitvoert. Hierdoor gaat relevante informatie niet verloren, kunnen we goede rapportages maken en een beter advies geven. We zijn er immers zelf geweest. Dit veldwerk valt onder het Besluit bodemkwaliteit. Dus moeten we in het bezit zijn van certificaten en erkenning.

Besluit bodemkwaliteit

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer. Daarbij gaat het om een goede balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Kwalibo

Kwalibo is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit en staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moet een bedrijf aantonen dat het aan de kwaliteitseisen voldoet. Econsultancy is gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen), BRL SIKB 2000 (Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en BRL SIKB 6000 (Mileukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg en de protocollen 1001, 2001, 2002, 2003, 2018, 6001, 6002 en 6003.

Leerproces

Er zijn meerdere veldwerkers zonder ervaring bij Econsultancy aangenomen, opgeleid en inmiddels voor verschillende protocollen erkend. Een mooi voorbeeld is Rik Nabben. We vragen hem welke stappen heeft hij doorlopen.

“Toen ik in 2017 bij Econsultancy binnenkwam, had ik geen ervaring. Ik heb de eerste maanden veel geleerd van collega’s. Maar dat is niet genoeg om zelfstandig onderzoeken te mogen uitvoeren. Dan moet je echt die erkenning hebben. Dat betekent veel lezen, leren en oefenen in de praktijk. Aan de ene kant gaat het erom dat je de theorie kent en dat je weet wat de richtlijnen zijn. Aan de andere kant gaat het om het correct uitvoeren van onderzoeken in het veld. Je moet laten zien dat je kunt werken volgens protocol. Kun je bijvoorbeeld bodemlagen uit elkaar houden, zoals leem, zand en kleur? Uiteindelijk wordt je kennis getoetst tijdens een audit. Eigenlijk een soort examen. Als je hiervoor slaagt word je erkend. Inmiddels ben ik voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 erkend. Dat betekent dat ik zelfstandig veldwerkzaamheden mag uitvoeren, zoals het uitvoeren van boringen, het bemonsteren van grond en grondwater en onderzoek of inspectie naar asbest. Misschien komt protocol 2003 er nog bij, dat is het bemonsteren van de waterbodem.”

Erkenning

Econsultancy heeft in totaal 19 erkende veldwerkers. In 2019 zijn 8 veldwerkers erkend voor 11 protocollen en ook dit jaar staan diverse erkenningen op de rol.

Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: