Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Econsultancy VCA* gecertificeerd

Voor alle diensten

Onze mensen zijn het kloppend hart van ons bedrijf. Econsultancy streeft er naar om optimaal veilige arbeidsomstandigheden te bereiken voor al haar medewerkers en derden om de veiligheid en de gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen en zoveel als mogelijk te bevorderen.

Om deze doelstelling te bereiken worden jaar en dag acties ondernomen. Medewerkers krijgen verschillende cursussen zoals VOL VCA, asbestherkenning en werken met een hoogwerker. Ook wordt vooraf aan het veldwerk geïnventariseerd welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en beschikken de veldwerkers over de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gecertificeerd
Al vanaf 2003 is Econsultancy gecertificeerd voor de ISO 9001. Daarna ook voor monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg, archeologie en ISO 14001. Tijdens de jaarlijkse audits is al vaker door de auditors van de certificerende instelling Normec aangegeven dat Econsultancy genoeg aandacht voor de veiligheid heeft om ook VCA gecertificeerd te zijn.

Veilig, gezond en duurzaam
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers en is de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken.
Dit jaar heeft Econsultancy de eisen uit de VCA* tegen het licht gehouden en alle eisen waaraan nog geen invulling was gegeven, opgepakt. Vervolgens heeft de certificerende instelling dit getoetst.

Met trots kunnen we melden dat we het certificaat hebben behaald en zijn gecertificeerd voor VCA* voor milieukundig onderzoek en begeleiding van (water)bodemonderzoeken en saneringen, archeologie, ecologie, water en omgevingsaspecten.

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: