Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Een klein geel dekseltje

Grondwateronderzoek op grote diepte

Een klein geel dekseltje. Dat is alles wat te zien is van een bijzonder grondwateronderzoek naar VOCl in de binnenstad van Doetinchem.
Dit onderzoek is om twee redenen bijzonder. Ten eerste omdat de buizen voor dit grondwateronderzoek tot 36 meter diep gaan. En ten tweede omdat dit onderzoek gedaan wordt in het kader van de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt.

Wat is VOCl ?

VOCl is de afkorting voor een groep vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Deze stoffen werden vooral gebruikt in wasserijen de metaalindustrie als ontvettingsmiddel. Helaas zijn deze stoffen in het verleden op veel plekken in de bodem terecht gekomen en daardoor is het grondwater verontreinigd.

Grondwateronderzoek op 36 meter
Meestal wordt de kwaliteit van het grondwater gemeten daar waar het grondwater zit. De peilbuizen gaan dan 4-7 meter de grond in. In Doetinchem worden nu ook metingen uitgevoerd in diepe grondwaterlagen ónder de kleilaag. Daarvoor moet op sommige plekken geboord worden tot een diepte van 36 meter.
Wie de kunststof buizen met een diameter van slechts 4 cm ziet, zal zich afvragen hoe het mogelijk is dat ze 36 meter diep de grond in gaan. Daar komen specialisten aan te pas met speciaal materiaal. Het boren en plaatsen gebeurt met een machinale boorstelling met een sonische boorkop.

Opbouw bodem
Tijdens het boren wordt bekeken hoe de opbouw van de bodem is. Er wordt nauwkeurig vastgelegd welke grondsoorten tijdens het boren worden aangetroffen. Wanneer de mantelbuizen waardoor de boorkop naar beneden gaat eenmaal door de kleilaag is, wordt de boor teruggetrokken en gaat de peilbuis naar beneden. Peilbuizen er in? Dan gaan de stalen mantelbuizen er 1 voor 1 uit. Totdat 36 meter mantelbuis in delen weer op de boorwagen ligt.

Herstel grondlagen
De kleilaag is een niet doorlatende grondlaag. Aangenomen wordt dat onder die laag er geen verontreiniging met VOCI zal worden aangetroffen. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat in de kleilaag wordt het gat dat overblijft nadat de peulbuizen zijn geplaatst, ook weer met kleikorrels afgedicht om te voorkomen dat de VOCl-verontreiniging met weglekkend grondwater verder naar beneden zakt. Ook de zand- en grindlaag wordt vanaf bovenaf weer aangevuld. De laatste handeling is het in orde maken van de bestrating en een passend putje plaatsen. Een putje met een geel dekseltje.

Voor bereiding op de Omgevingswet
De Omgevingswet moet het aanvragen van vergunning straks makkelijker maken. In de Omgevingswet (2022) krijgt de gemeente een belangrijke rol bij het vaststellen van de manier waarop we met de ondergrond moeten omgaan. Grondwaterverontreiniging kan van invloed zijn op het gebruik van de ondergrond bij toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan KWO’s, bronbemalingen en aan aanleg van infrastructuur onder de grondwaterspiegel. Doordat nu de grondwaterkwaliteit van het hele centrum geïnventariseerd wordt, is in komende jaren geen individueel onderzoek meer nodig bij het aanvragen van een vergunning in dit gebied. De gegevens van nu worden opgeslagen in wat het ‘digitaal loket’ heet en daar kan de vergunningverlener terecht voor de benodigde informatie. Het aanvragen van een vergunning kan daardoor aanzienlijk sneller verlopen.

Monitoring waterkwaliteit
De kwaliteit van het grondwater wordt periodiek onderzocht om vast te stellen om de eventuele verplaatsing van de VOCl-verontreiniging te volgen. Daarvoor gaat een slangetje in de peilbuis om het grondwater op te pompen. Daarvan wordt een monster genomen dat onderzocht kan worden. Het gebied waarbij de grondwaterkwaliteit op deze manier wordt gemeten heeft een oppervlakte van ongeveer 50 hectare.
Bij zo’n klein geel dekseltje hoort dus een verhaal met een behoorlijk lang staartje, soms wel van 36 meter!

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: