Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Het stikstofregister

De sleutel van het stikstofslot?

Nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) sinds afgelopen jaar niet meer mag worden gebruikt is de uitwerking van een aantal plannen en projecten tot stilstand gekomen. Nederland zat ‘op slot’ voor ontwikkelingen met een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

Om de stikstofcrisis te bestrijden en de bouw van 75.000 woningen in 2020 mogelijk te maken is per 24 maart 2020 een nieuw middel voorhanden: het stikstofregistratiesysteem (stikstofregister). Met het stikstofregister kunnen projecten stikstofdepositieruimte toebedeeld krijgen en wordt de gesloten deur voor onder andere de woningbouw weer op een kier gezet.

Hoe werkt het stikstofregister?

Met de inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof en de Regeling Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur, wordt het instellen van een stikstofregister mogelijk gemaakt.
In het stikstofregister wordt gerealiseerde afname van stikstofdepositie bijgehouden. Deze afname kan later aan woningbouwprojecten toegekend worden.
Het stikstofregister wordt vooralsnog gevuld door de afname van stikstofdepositie ten gevolge van de volgende bronmaatregelen:

  • Snelheidsverlaging overdag op de autosnelwegen (per 16 maart beschikbaar)
  • Ammoniakreductie via voermaatregelen (nog nader te bepalen)
  • Warme saneringsregeling voor de varkenshouderij (nog nader te bepalen).

Het stikstofregister kan later, bij voldoende zekerheid over de vrij te komen depositieruimte, ook met andere bronmaatregelen verder worden aangevuld.

Welke projecten komen in aanmerking?

Van de vrijgekomen depositieruimte komt ten minste 30% ten goede aan de natuur. Van het resterende deel komt maximaal 70% beschikbaar voor de woningbouw en infrastructurele projecten. Hoeveel stikstofruimte beschikbaar komt is onder andere afhankelijk van de afstand tussen de maatregel en het natuurgebied. 

Welke eisen worden gesteld aan woningbouwprojecten?

Voor de vergunningverlening en toekenning van stikstofdepositieruimte voor woningbouwprojecten worden de volgende eisen gesteld:

  • Geen aansluiting op een distributienet voor aardgas.
  • Het redelijkerwijs treffen van overige stikstofdepositiemaatregelen.

Op onze pagina 'Stikstofberekening' leest u meer over de verlening van een vergunning en stikstofberekening.

Advies over de nieuwe stikstofregels?

Heeft u behoefte aan een advies over de gestelde eisen aan de toekenning van depositieruimte of een emissiereductieplan.
Neem dan gerust contact op met één van onze experts. 

Bron: 

overheid.nl/wettenbank

Staatscourant

Gekoppelde berichten:
Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: