Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Hoe hard klinkt een dB?

100 geluidsmetingen

De intensiteit van geluid drukken we uit in decibel, afgekort dB. Een geluidsniveau van 0 dB is per definitie gelijk aan de (gemiddelde) gehoordrempel. Al zul je in de praktijk moeite hebben met het horen van geluiden lager dan ongeveer 20 dB omdat je dan je eigen hartslag en zelfs bloedsomloop zult horen. In Nederland zijn er gelukkig nog een paar stille gebieden waar het ’s nachts zo stil kan zijn.

Hoe hard klinkt een dB?

Decibellen zijn best lastig te interpreteren. Want hoe hard klinkt 35 dB en wat is het verschil met 38 dB, of 65 dB? Om een beetje een idee te krijgen hoe hard een dB klinkt kun je dat het best vergelijken met wat voorbeelden. Zo zal het geluidsniveau in een rustige ruimte in een bibliotheek ongeveer 35 dB zijn, maar in een vergaderruimte op kantoor (zonder webcams of versterkingen) ongeveer 60 dB. Vanaf 80 dB zul je je stem moeten verheffen om jezelf verstaanbaar te maken. In de meeste discotheken heerst een geluidsniveau van 100 dB en soms zelfs meer dan dat. 

Wanneer is geluid schadelijk?

De pijngrens voor geluid ligt op ongeveer 134 dB. Gehoorschade treedt op vanaf ongeveer 120 dB bij kortdurende blootstelling, maar ook vanaf 90 dB en bij langdurige blootstelling kan gehoorschade optreden. In arbowetgeving is vastgelegd dat de werkgever gehoorbeschermende middelen moet verstrekken vanaf geluidsniveau van 80 dB op de werkplek. Ook is aangetoond dat blootstelling aan geluidsniveaus van circa 50 dB kan leiden tot slaapverstoring, wat weer kan leiden tot vermoeidheid, hogere stressniveaus, verminderde productiviteit, hart- en vaatziekten en vervroegd overlijden. Nederlandse wetgeving (waaronder de Wet geluidhinder) is er daarom op gericht om geluidsniveaus in onze leefomgeving aanvaardbaar te houden. Helaas is geluidhinder subjectief en niet in getallen te beschrijven.

Geluidsonderzoek

Dit jaar hebben we tot nu toe zo’n 100 geluidsonderzoeken uitgevoerd, vooral met betrekking tot wegverkeerslawaai. Geluidsmetingen zijn soms een onderdeel van een geluidsonderzoek als het gaat om industrielawaai (van supermarkten tot productieprocessen). Met een geluidsmeter voeren wij een verschillende soorten metingen uit. Een immissiemeting voeren wij bijvoorbeeld uit naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast. Met een gerichte emissiemeting stellen wij het geluidsvermogen van een individuele bron vast en gebruiken die informatie in modellen om het geluidsniveau bij een woning te berekenen.

Wist je dat…

• brulapen een roep van 140 dB hebben?
• bij de uitbarsting van de Krakatau in 1883 op 160 kilometer afstand nog een geluidsniveau tot 190 dB was waar te nemen?
• geluid met een snelheid van ongeveer 340 meter per seconde door de lucht heen gaat?
• een bladblazer ongeveer 110 dB produceert?
• bij windsnelheden vanaf 3 Beaufort het al niet meer mogelijk is om een geluidsniveau van ongeveer 40 dB voldoende nauwkeurig te meten?

Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: