Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Natuurinclusief bouwen

Integreren van de natuur bij bouw en verbouw

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur te integreren in nieuwbouw of renovatie van woningen, bedrijfspanden en andere objecten. Vogels en vleermuizen staan onder druk in onze stedelijke omgeving: nest- en verblijfplaatsen verdwijnen door sloop of renovatie. Wat overblijft is goed geïsoleerde nieuwbouw met nauwelijks ruimtes voor vogels en vleermuizen. Meer tegels en minder groen zorgen ervoor dat zij minder voedsel in de vorm van insecten kunnen vinden. Natuurinclusief bouwen gaat over het aanbrengen van ruimte en groen in de openbare ruimte, tuin, of erf waardoor insecten en daardoor vogels en vleermuizen meer kans krijgen zich te vestigen. Hierdoor ontstaat méér biodiversiteit. Maar het gaat niet alleen om vogels en vleermuizen. Door meer groen kan ook wateroverlast worden beperkt.

Natuurinclusief bouwen is een integraal proces om mens, wonen, werken en natuur met elkaar te verbinden.

Integratie van gebouwen in de omgeving

Het begrip natuurinclusief moet geplaatst worden in een brede context. Alleen het aanbrengen van voorzieningen aan gebouwen voor beschermde soorten is niet voldoende. Het gaat om het betrekken van de directe omgeving, het inrichten van onder andere tuinen, binnenplaatsen, groenstroken, bermen, openbaar groen en parken.

Natuur inclusief is gezonder

Natuurinclusief bouwen levert een bijdrage aan de instandhouding van beschermde (en overige) soorten en levert tegelijkertijd een bijdrage aan een prettige leefomgeving voor onszelf.
Een gezond functionerend stedelijk ecosysteem zorgt voor meer biodiversiteit en een prettig leefklimaat. Natuur maakt mensen gezonder, zowel fysiek als mentaal en bevordert de sociale contacten. Zo zorgen we voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier.

De voordelen van natuurinclusief bouwen:


• Warmte regulerend in stedelijk gebied.
• Geluidsisolatie.
• Vermindering van luchtvervuiling in de stad, luchtzuiverend.
• Verbeterde waterbergingscapaciteit tijdens stortbuien.
• Bestuiven van gewassen, fruitbomen, bloemen en tuinplanten door insecten zoals bijen en hommels.
• Beperken van plaaginsecten, zoals muggen door insectenetende vogels en vleermuizen.

De economische waarde van natuurinclusief bouwen

De kwaliteit van onze leefomgeving heeft zijn weerslag op de vraag naar huizen en daarmee op de waarde ervan. Natuurinclusief bouwen verhoogt op deze manier de waarde van gebouwen.

Wat kunnen we doen?

Behalve de standaardvoorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn er nog meer, soms eenvoudige manieren, om een gebouw te integreren in de omgeving. Door relatief simpele en goedkope ingrepen toe te passen kunnen gebouwen een volwaardige plaats in een stedelijk ecosysteem innemen. Hoe eerder voorzieningen bij de bouw geïntegreerd kunnen worden hoe efficiënter en goedkoper het is.

Integraal advies natuurinclusief bouwen

Econsultancy heeft veel kennis in huis over ecologische waarden en te nemen maatregelen op het gebied van soortbescherming en ecologische vraagstukken. 
Het vergroten van het aanbod aan verblijfplaatsen en functioneel leefgebied zal een gezamenlijke inspanning vergen van gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en particuliere initiatiefnemers. Dat is niet altijd een eenvoudig proces. Onze meerwaarde is meedenken, maatwerkoplossingen vinden en het begeleiden en coördineren van de uitvoering en beheer. Wij ondersteunen architecten en ontwerpers bij het maken van een natuurinclusief ontwerp. 
Onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht komt de integraliteit van een ontwerp ten goede, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit.

Alvast wat tips voor natuurinclusief bouwen lezen? Download onze lijst.

Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: