Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Natuurvriendelijke oever Homoet

Levert mooie vondsten op

Tevreden kijkt archeoloog Erik Louwe over de Linge in Homoet, waar een natuurvriendelijke oever is gerealiseerd. “De rivier krijgt nu meer ruimte om zo bij perioden van hoog water wateroverlast tegen te gaan. Hiermee wordt niet alleen de waterkwaliteit verbeterd, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving. “

 

Sporen van vroeger
Begin 2016 is in verband met de vergunningsaanvraag al archeologisch onderzoek uitgevoerd met als uitkomst een hoge archeologische verwachting.
“Binnen een deel van het plangebied bevindt zich een zogenaamde oude oeverwal in de ondergrond. Een van nature hoog en droog gelegen locatie. Het ten opzichte van de omringende laag gelegen en natte gebieden zeer geschikt voor bewoning in het verleden,” vertelt Erik. “Bovendien zijn ter hoogte van het al bekende archeologische monument De Hoge Woerd, tijdens het onderzoek vondsten gedaan uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Op verzoek van het Waterschap Rivierenland hebben we een deel van de aanleg van de natuurvriendelijke oever archeologisch begeleid.”

Graven in het verleden
Tijdens de archeologische begeleiding zijn inderdaad resten van een erf uit de IJzertijd tot en met de Romeinse Tijd aangetroffen. De sporen bestaan uit verschillende paalkuilen, afvalkuilen, greppels en een waterput. In één van de paalkuilen is een vrijwel complete handgevormde pot aangetroffen, die overeen komt met potvormen uit de Late IJzertijd en Vroege Romeinse tijd uit het rivierengebied. Ook zijn er randfragmenten van een amfoor van Romeins import aardewerk aanwezig. Waarschijnlijk een wijnamfoor uit Spanje, die te dateren is in de 1e eeuw tot eerste helft 2e eeuw n.Chr..

 

Erik: “Een ook in het oog springende vondst is een complete zogenaamde Napoleonshoed. Dit type maalsteen dat de vorm heeft van een steek, staat bekend als van Heeringen type c; de datering is Midden tot Late IJzertijd. Vanaf de tweede helft van de Late IJzertijd komt het platte type, met twee op elkaar draaiende maalstenen voor. Ook hiervan is een deel aanwezig.”

Het lijkt er dus vooralsnog op dat het onderzochte deel van de site dateert in de Midden/Late IJzertijd tot 1e of 2e eeuw (ca. 500-150 n.Chr.).”

Zorgvuldig
“Het was een mooie klus voor ons, maar we zijn nog niet klaar “, aldus Erik. “De vondsten worden zorgvuldig gewassen en gedateerd. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in een rapport. Uiteindelijk zullen de vondsten overgedragen worden aan het wettelijke archief. En wie weet zijn ze ooit te bezichtigen als museumstuk.”

 

Gekoppelde berichten:
Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: