Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Puin op locatie betekent risico op asbest

Uitspraak Raad van State

Regelmatig voert Econsultancy bodemonderzoeken en partijkeuringen uit. Een locatie is asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn. Een bedrijf dat de grond op locatie onderzoekt, dient in dat geval altijd eerst na te gaan of er asbest aanwezig is. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State (RvS).

Uitspraak
De uitspraak heeft gevolgen voor adviesbureaus en hun opdrachtgevers. Tot nu toe was het niet standaard een aanvullende onderbouwing uit te voeren voor wat betreft de asbest(on)verdachtheid van een locatie. Bijvoorbeeld door een aanvullend bodemonderzoek naar asbest als er geen asbest te zien was, al was er wel puin aanwezig. Door de uitspraak zullen adviesbureaus meer inspanning moeten verrichten om aan te tonen dat puinhoudende grond redelijkerwijs geen asbest bevat. De inspectie (ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport) gaat adviesbureaus hierop intensiever controleren. 

Eén en ander betekent dat wanneer bij de uitvoering van bodemonderzoek puin wordt aangetroffen, in eerste instantie moet worden uitgegaan van een “asbestverdachte” locatie. Gevolg hiervan is dat dan vaak onderzoek conform de NEN 5707 moet plaatsvinden. Deze norm schrijft voor op welke wijze onderzoek naar asbest in bodem plaats moet vinden, maar besteedt ook aandacht aan het (historisch) vooronderzoek. Op grond van het vooronderzoek asbest kan eventueel worden geconcludeerd dat er op een locatie geen sprake is van aanwezigheid van asbestverdacht puin. Verkennend onderzoek kan dan achterwege blijven. Anderzijds worden er ook voorbeelden genoemd van situaties dat er duidelijk wel sprake is van een voor asbest verdachte locatie.

Kortom: De aanwezigheid van puinhoudende grond op een locatie geeft altijd aanleiding om goed aandacht te besteden aan de parameter asbest, dan wel op grond van (aanvullend) vooronderzoek dan wel middels verkennend bodemonderzoek. Verwacht wordt dat in de praktijk de aanwezigheid van puinhoudende grond vaak aanleiding vormt tot verkennend bodemonderzoek.

Maatregelen
De ILT kan vijf maatregelen opleggen als zij een overtreding constateert. De RvS oordeelt ook dat de inspectie vrij is om te kiezen welke maatregel zij oplegt. Die staan beschreven in de zogeheten interventieladder. Zij hoeft die vijf ‘tredes’ niet eerst stuk voor stuk af te lopen.

Wat betekent dit?
Treffen wij tijdens de terreininspectie of het veldwerk voor een bodemonderzoek of partijkeuring puin(resten) aan, dan zijn wij genoodzaakt een aanvullend (voor)onderzoek naar asbest uit te voeren. Uiteraard zullen wij geen actie ondernemen zonder uw toestemming. Na afstemming van alle werkzaamheden, zullen wij het asbestonderzoek zo snel mogelijk afronden.

Contact
Onze projectleiders helpen u graag de onderzoeken uit te voeren conform de wettelijke eisen zodat u deze kunt gebruiken voor uw bestemming.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze projectleiders bodem.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: