Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Verbod op PAS

Hoe nu verder?


Met de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) is besloten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als toestemmingsbasis geldt voor nieuwe activiteiten. Door het ontbreken van regelgeving en beleid lopen veel ontwikkelingen vertraging op en moeten plannen worden bijgesteld. Er zijn op dit moment veel vragen over de uitspraak van de RvS en wat dit voor gevolgen heeft voor bouwprojecten, industriegebieden en nieuwbouwplannen. De release van AERIUS calculator op 16 september jl. is de eerste concrete stap om de toestemmingverlening te kunnen hervatten.

Beschermde natuurgebieden

Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden. Bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd om de biodiversiteit in deze gebieden te behouden. De bescherming is geregeld in de Wet Natuurbescherming. Om een mogelijk effect op stikstofgevoelige habitatten te laten zien kan onderzoek naar de neerslag van stikstof noodzakelijk gesteld worden. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij, de aanleg van een nieuwe weg of de bouw van een nieuwe woonwijk.

Grenswaarden

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Met het vallen van het PAS zijn ook de grenswaarden van de stikstofdepositie (0,05 en 1 mol/ha/jaar) komen te vervallen. De gevolgen van bepaalde (ruimtelijke) ontwikkelingen die de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in gevaar brengen, kunnen worden uitgesloten als ze een invloed van 0,00 mol/ha/jaar hebben. Is dit hoger dan 0,00 mol/ha/jaar, dan moet een vergunning aangevraagd worden en is nader aanvullend onderzoek nodig. De vergunning kan alleen worden verleend als het zeker is dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

Rekentool depositiebijdrage

Vanaf 16 september jl. is de nieuwe versie van de AERIUS calculator beschikbaar. Hiermee kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het PAS en is geactualiseerd.

Wilt u advies over uw project en de gevolgen van stikstofdepositie? Neem gerust contact op met projectleider Roel Bouten.

 

 

Bron: https://www.aerius.nl/nl/nieuws/aerius-calculator-2019-beschikbaar, geraadpleegd 17 september 2019.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: