Archeologische begeleiding Korenmarkt Arnhem

Archeologische begeleiding

Onder begeleiding van een archeoloog worden standaard graafwerkzaamheden uitgevoerd. Aangetroffen vondsten worden veiliggesteld en gedocumenteerd.

Wat is een archeologische begeleiding?

Archeologische begeleiding houdt in dat er bij beperkte graafwerkzaamheden, op een plaats waar een archeologische vindplaats wordt verwacht, een archeoloog aanwezig is. Denk hierbij aan graafwerkzaamheden om een riolering aan te leggen rond een oude kerk. De archeoloog is aanwezig om eventueel archeologische waarden te documenteren.

Een uitgangspunt bij archeologische begeleidingen is dat de 'gewone' werkzaamheden zo min mogelijk vertraagd worden. Wanneer het graven van een proefsleuf niet mogelijk is, kan gekozen worden voor een archeologische begeleiding.

Wanneer doen wij een archeologische begeleiding?

Er zijn meerdere redenen voor archeologische begeleiding:

  • wanneer het door fysieke belemmeringen niet mogelijk is om goed vooronderzoek uit te voeren;
  • wanneer op grond van beschikbare archeologische informatie de gemeente de verplichting oplegt.
Troffel
Tijdens een archeologische begeleiding in Vaassen worden oude graven ontdekt.
Tijdens een archeologisch begeleiding onderzoeken wij alleen het gebied dat opengelegd wordt door graafwerkzaamheden die voor het project noodzakelijk zijn.

Protocol archeologische begeleiding bij proefsleuven

Deze vorm van archeologische begeleiding heeft tot doel het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting. Het gaat hierbij om een kleine ingreep in een groot gebied of gebieden in stads- of dorpscentra, waar de archeologische waarden door sloop van de huidige bebouwing pas toegankelijk worden.

Na deze archeologische begeleiding kan alsnog een opgraving geadviseerd worden bij verdere bodemverstoringen. Het onderzoek leidt tot een rapportage waarin de resultaten van de archeologische begeleiding worden beschreven, met eventueel een selectieadvies.

Vragen over onze archeologische begeleiding?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen