Kwaliteit

Kwaliteit

Wij willen onze diensten leveren van de beste kwaliteit en volgens de juiste veiligheidsnormen. Voor onze opdrachtgevers en voor onze mensen.

Wij voeren continu verbeteringen door en werken voortdurend aan het leveren van de beste kwaliteitsborging van onze diensten. Zo ben je als opdrachtgever verzekerd van een succesvol project volgens de laatste wet- en regelgeving.  Uiteraard zijn we in het bezit van de noodzakelijke certificaten en lid van een aantal verenigingen binnen onze vakgebieden.

Constante kwaliteit dienstverlening

Econsultancy is sinds 2003 gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 9001. Dit helpt ons om onze prestaties te verbeteren en vormt een basis voor initiatieven om ons als bedrijf verder te ontwikkelen.

Certificaten voor onderzoeken

Een belangrijke voorwaarde bij het uitvoeren van onze onderzoeken is wetgeving. De verplichte regels vanuit de overheid volgen wij op de voet. Zo is Econsultancy sinds 2003 ook al gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000.

Gekwalificeerd drone-operator

We zijn in het bezit van de exploitatievergunning voor het vliegen met drones. Dit betekent dat we onze vluchten in de Specific klasse mogen uitvoeren. Bij deze vluchten moet je kunnen aantonen dat deze veilig uitgevoerd kunnen worden. Dat kunnen wij op basis van opleidingen, procedures, risicoanalyses en ons Operationeel Handboek dat is goedgekeurd door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Kwaliteit ecologisch onderzoek

Als lid van het Netwerk Groene Bureaus zijn wij vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng in het Netwerk baseert zich op de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling. Vanuit het Netwerk wordt de kwaliteitsborging gestimuleerd. Onder meer door het stellen van kwaliteitseisen, protocollen voor gegevensverzameling en het organiseren van kennisbijeenkomsten. Daarnaast behartigt het Netwerk de belangen van de circa 80 aangesloten adviesbureaus om op de lange termijn een concurrerende, kwalitatief hoogwaardige en gediversifieerde branche mogelijk te maken die aan de maatschappelijke vraag kan voldoen.

Milieumanagmentsysteem ISO 14001

Wij hebben een passend milieumanagmentsysteem ontwikkeld conform ISO 14001, passend bij onze bedrijfsvoering. Dit is een dynamisch systeem waarbinnen continue verbeteringen worden aangebracht zodra de mogelijkheden zich voordoen. Op deze manier beperken we de gevolgen van activiteiten van onze bedrijfsprocessen tot een minimum.

VCA*

Dit certificaat is bedoeld om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Het VCA-certificaat laat zien dat wij als werkgever gezond en veilig werken belangrijk vinden.

Ga terug

Certificaten bodemonderzoek 

Econsultancy is gecertificeerd voor:

Daarnaast is Econsultancy actief lid van de VKB. Verder fungeren de medewerkers vaak als klankbord voor nieuwe ontwikkelingen, geïnitieerd door het SIKB en Bodemplus.

BRL-certificaten voor archeologie

Econsultancy is gecertificeerd voor:

Daarmee is Econsultancy bevoegd om alle fases van het archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die worden gesteld op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.