Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Bij het baggeren of beheersen van watergangen wordt de kwaliteit van waterbodems vastgesteld. Dit doen we door een waterbodemonderzoek uit te voeren. Daarbij kijken we verder dan het slib.

Wat onderzoeken we bij een waterbodemonderzoek?

Het waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als op de kwantiteit van het in een ‘water’ (zoals een sloot, een plas of een rivier) aanwezige slib. Ook het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib behoort tot het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek.

Hoe wordt een  waterbodemonderzoek uitgevoerd?

Met onze eigen veldploeg, boot en apparatuur voert Econsultancy bemonsteringen uit. Bij de uitvoering houden wij rekening met de mogelijkheden die geofysica biedt en de opgebouwde kennis rond de mogelijke aanwezigheid van asbest in de waterbodem. Op grond van het onderzoek geven wij inzicht in de verwerkingsmogelijkheden van de specie. Dit kan betekenen dat:

  • het slib op de kant mag worden gebracht;
  • dat het (tijdelijk) in depot moet worden geplaatst;
  • dat we het afvoeren naar een stortlocatie.

Om de hoeveelheid slib die op de bodemlaag ligt te meten voor de baggerwerkzaamheden voeren wij een slibdiktebepaling uit.

Advies nodig?

Waterbodemonderzoek wordt gedaan door een medewerker die gecertificeerd is voor BRL SIKB 2003.

Arjan Geven Projectleider bodem

Inspectie Slib

Interesse in ons waterbodemonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen