Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Bij het baggeren of beheersen van watergangen wordt de kwaliteit van waterbodems vastgesteld. Dit doen we door een waterbodemonderzoek uit te voeren. Daarbij kijken we verder dan het slib.

Wat onderzoeken we bij een waterbodemonderzoek?

Het waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als op de kwantiteit van het in een ‘water’ (zoals een sloot, een plas of een rivier) aanwezige slib. Ook het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib behoort tot het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek.

Hoe wordt een  waterbodemonderzoek uitgevoerd?

Met onze eigen veldploeg, boot en apparatuur voert Econsultancy bemonsteringen uit. Bij de uitvoering houden wij rekening met de mogelijkheden die geofysica biedt en de opgebouwde kennis rond de mogelijke aanwezigheid van asbest in de waterbodem. Op grond van het onderzoek geven wij inzicht in de verwerkingsmogelijkheden van de specie. Dit kan betekenen dat:

  • het slib op de kant mag worden gebracht;
  • dat het (tijdelijk) in depot moet worden geplaatst;
  • dat we het afvoeren naar een stortlocatie.

Om de hoeveelheid slib die op de bodemlaag ligt te meten voor de baggerwerkzaamheden voeren wij een slibdiktebepaling uit.

Advies nodig?

Waterbodemonderzoek wordt gedaan door een medewerker die gecertificeerd is voor BRL SIKB 2003.
Inspectie Slib

Interesse in ons waterbodemonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Onze specialisten in waterbodemonderzoek

Sjoerd Luk

Sjoerd Luk Projectmedewerker bodem en ecologie Zuid-Holland

Ryan Beij

Ryan Beij Projectleider bodem - Projectleider drone Gelderland

Frank Sloetjes

Frank Sloetjes Projectmedewerker bodem Gelderland

Gerelateerde projecten

Banner Bemonsteren Waterzuivering Iseldocks

Bemonsteren waterzuivering Iseldoks Doetinchem Wonen in de haven van Doetinchem. Eerst even 255.000m3 meter water zuiveren.

Bodemsanering, Grondwatermonitoring, Bodemonderzoek
Klein geel dekseltje

Een klein geel dekseltje Het is het enige wat nog zichtbaar is van een grondwateronderzoek op grote diepte: een klein geel dekseltje.

Bodem, Bodemonderzoek