Klein geel dekseltje

Een klein geel dekseltje

Een klein geel dekseltje. Dat is alles wat te zien is van een bijzonder grondwateronderzoek naar VOCl in de binnenstad van Doetinchem.

Het grondwateronderzoek dat we in Doetinchem uitvoeren is om twee redenen bijzonder. Ten eerste omdat de buizen voor dit onderzoek tot 36 meter diep gaan. En ten tweede omdat dit onderzoek gedaan wordt in het kader van de Omgevingswet die in 2023 in werking treedt.

Wat is VOCl ?

VOCl is de afkorting voor een groep vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Deze stoffen werden vooral als ontvettingsmiddel gebruikt in wasserijen in de metaalindustrie. Helaas zijn deze stoffen in het verleden op veel plekken in de bodem terecht gekomen waardoor het grondwater verontreinigd is.

Grondwateronderzoek op 36 meter

Meestal wordt de kwaliteit van het grondwater gemeten daar waar het grondwater zit. De peilbuizen gaan dan 4 tot 7 meter de grond in. In Doetinchem voeren we nu ook metingen uit in diepe grondwaterlagen ónder de kleilaag. Daarvoor moet op sommige plekken geboord worden tot een diepte van 36 meter.

Een klein geel dekseltje
Machinale boorstelling met sonische boorkop

Wie de kunststof buizen met een diameter van slechts 4 cm ziet, zal zich afvragen hoe je die 36 meter diep de grond in krijgt. Daar komen specialisten aan te pas met speciaal materiaal. Het boren en plaatsen gebeurt met een machinale boorstelling met een sonische boorkop.

Opbouw bodem

Tijdens het boren kijken we hoe de opbouw van de bodem is. We leggen alle grondsoorten die we tijdens het boren tegenkomen nauwkeurig vast. Wanneer de mantelbuizen waarin de boorkop naar beneden gaat eenmaal door de kleilaag is, wordt de boor teruggetrokken en gaat de peilbuis naar beneden. Peilbuizen erin, stalen mantelbuizen eruit, totdat 36 meter mantelbuis in delen weer op de boorwagen ligt.

Herstel grondlagen

De kleilaag is een niet doorlatende grondlaag. We mogen aannemen dat we onder die laag geen verontreiniging met VOCI zullen aantreffen. Om te voorkomen dat er na de plaatsing van de peilbuizen een gat ontstaat in de kleilaag, waarlangs VOCl-verontreiniging met weglekkend grondwater verder naar beneden zakt, wordt alles afgedicht met kleikorrels. Ook de zand- en grindlaag wordt vanaf bovenaf weer aangevuld. De laatste handeling is het in orde maken van de bestrating en het plaatsen van een passend putje. Een putje met een geel dekseltje.

Voorbereiding op de Omgevingswet

De Omgevingswet moet vanaf 2022 het aanvragen van vergunningen makkelijker maken. In de Omgevingswet krijgt de gemeente een belangrijke rol bij het vaststellen van de manier waarop we met de ondergrond moeten omgaan. Grondwaterverontreiniging kan van invloed zijn op het gebruik van de ondergrond bij toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan KWO’s, bronbemalingen en aanleg van infrastructuur onder de grondwaterspiegel.

Doordat nu de grondwaterkwaliteit van het hele centrum geïnventariseerd wordt, is in Doetinchem de komende jaren geen individueel onderzoek meer nodig bij het aanvragen van een vergunning in dit gebied. De gegevens van nu worden opgeslagen in wat het ‘digitaal loket’ heet en daar kan de vergunningverlener terecht voor de benodigde informatie. Het aanvragen van een vergunning kan daardoor aanzienlijk sneller verlopen.

Monitoring waterkwaliteit

De kwaliteit van het grondwater wordt periodiek onderzocht om de eventuele verplaatsing van de VOCl-verontreiniging te volgen. Daarvoor gaat een slangetje in de peilbuis om een monster van het grondwater op te pompen en te onderzoeken. Het gebied waarvoor de grondwaterkwaliteit op deze manier wordt gemeten is ongeveer 50 hectare groot.

Bij zo’n klein geel dekseltje hoort dus een verhaal met een behoorlijk lang staartje, van soms wel 36 meter!

Interesse in geohydrologisch onderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Ronald Kok (1)

Ronald Kok Gelderland