Expertise Bodem
Bodem

Bodem

De Omgevingswet geeft regels om de bodem te beschermen en bodemverontreiniging te voorkomen. Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen, voeren wij bodemonderzoek uit.

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Asbest in bodem

Asbest in bodem

Bodemsanering.

Bodemsanering

Waterbodemonderzoek.

Waterbodemonderzoek

Partijkeuring.

Partijkeuring grond

Bodem adviesbureau

Bouwactiviteiten, herontwikkeling of een milieuvergunning zijn aanleidingen voor bodemonderzoek. Daarnaast vindt onderzoek vaak plaats bij bijvoorbeeld de aankoop van een locatie, om onverwachte toekomstige kosten als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen. Econsultancy is een adviesbureau dat op het gebied van bodemonderzoek alle specialisten in huis heeft. Milieuregels zijn ingewikkeld. Wij zijn de adviseur die jouw zorgen uit handen neemt.

Bodemonderzoek

Of het nu gaat om een verkennend bodemonderzoek of de milieukundige begeleiding van een bodemsanering, je krijgt het best mogelijke advies op maat. Waar nodig betrekken we onze specialisten op andere vakgebieden (zoals bijvoorbeeld Archeologie, Geluid of  Water) erbij om ervoor te zorgen dat jouw plannen zo snel mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Advies aanvragen