Partijkeuring grond

Partijkeuring grond

Welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor een partij grond? Of de grond kan worden hergebruikt hangt af van de kwaliteit ervan.

Wanneer moet je een partijkeuring grond laten uitvoeren?

Bij projecten zoals natuurherstel, -verbetering of -behoud, maar ook bij de realisatie van een nieuwbouwwijk is vaak sprake van de noodzaak tot afvoer of (tijdelijke) opslag van grond. Deze grond kan mogelijk ergens anders worden hergebruikt. Om te bepalen wat de kwaliteit van deze grond is wordt een partijkeuring uitgevoerd. Zo'n grondkeuring wordt ook wel AP04-keuring genoemd. 

Toepassing van partijen grond

De hergebruikskwaliteit van een partij grond is bepalend voor de toepassingsvoorwaarden die gesteld worden aan het materiaal in het Besluit bodemkwaliteit.  Grond met hergebruiksklasse 'wonen' kan bijvoorbeeld het beste worden hergebruikt in woongebieden, en industriegrond op industrieterreinen. Door een AP04-keuring uit te voeren kunnen we vaststellen of de kwaliteit van de grond geschikt is voor de gewenste toepassing.

Het hergebruiken van grondstromen mag alleen na gedegen onderzoek. Het op de juiste manier nemen van grondmonsters, gevolgd door de voorbehandeling van de genomen monsters, is van groot belang. Econsultancy is hiervoor gecertificeerd volgens de BRL SIKB protocollen. Partijkeuringen grond worden zowel in-situ als in depot uitgevoerd, vanaf een minimale hoeveelheid van 50m³ materiaal.

Aziatische duizendknoop

Met ingang januari 2023 moet een te vervoeren partij grond vrij zijn van Aziatische duizendknoop. De inventarisatie hiervan moet worden gedaan voordat het gebied wordt afgegraven.  Besluit natuurbescherming

PFAS

Sinds 8 juli 2019 hoort bij een partijkeuring ook een PFAS-analyse. Deze aanvulling op de regels geldt voor heel Nederland.

Wat is PFAS

Partijkeuring met een drone

Bij projecten waar grote hoeveelheden grond vrijkomen, is  het berekenen van volumes en hoogtes volgens de traditionele aanpak erg arbeidsintensief. Door de drones van Econsultancy in te zetten, kunnen deze berekeningen efficiënter uitgevoerd worden. Dat scheelt tijd én geld.

Expertise drone

Vragen over een partijkeuring?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Pfas in je pizzadoos

Pfas in je pizzadoos PFAS zit in heel veel dagelijkse artikelen.

Bodem, Partijkeuring grond