Japanse Duizendknoop

Japanse duizendknoop

Decoratie of bodemverontreiniging?

De lente is vroeg dit jaar. Alles in de bermen loopt weer uit. Ereprijs, koolzaad en... duizendknoop. In Nederland komen verschillende soorten duizendknoop voor, maar de Japanse duizendknoop het meest. Het is misschien een aardig plantje om te zien, maar een crime voor de economie en de biodiversiteit. De sterke wortels en groei-kracht van de Japanse duizendknoop veroorzaken veel schade aan gebouwen, riolering en infrastructuur. Inheemse plantensoorten worden verdrongen en dat heeft weer schadelijke gevolgen voor bepaalde diersoorten. Niet best. Wat kun je er tegen doen?

Hoe kun je de plant herkennen?

De Japanse duizendknoop komt begin april uit de grond met kleine rode knoppen en groene blaadjes. Daarna groeit de plant snel door tot op bamboe lijkende, holle stengels met schilvormig blad. De plant kan een hoogte bereiken van zo’n 4 meter. In augustus en september verschijnen er smalle pluimen met witte bloemen. In de winter sterft de plant bovengronds af.

Duizendknoop Knoppen
De jonge spruiten van de duizendknoop komen in de lente boven de grond.

Hoe verspreidt de plant zich?

De Japanse duizendknoop is als sierplant geïntroduceerd in Nederland. Door de grote groeisnelheid en het ontbreken van natuurlijke vijanden, zoals schimmels, bacteriën en insecten, breidt de plant zich snel uit. Bestaande groeiplaatsen verspreiden zich onder de grond via een woekerend netwerk van wortelstokken. Ook vindt verspreiding plaats door maaien (maaisel kan uitgroeien tot nieuwe planten) en het verplaatsen van grond met wortelstokken. Heeft de plant zich eenmaal geworteld, dan is het foute boel.

"De verplichting om rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van invasieve exoten volgt uit een Europese Verordening. Er is een handelsverbod voor Aziatische duizendknopen. (Besluit natuurbescherming)

Stengels Lijken Op Bamboe
Stengels lijken het meest op bamboe.
Japanse Duizendknoop
Langzaam maar zeker wordt de hele berm in bezit genomen.
Japanse Duizendknoop In Bloei
In de bloei is het een opvallende verschijning langs snelwegen.

Welke bestrijdingsmethoden zijn er?

De Japanse duizendknoop heeft een uitgebreid en diepliggend wortelstelsel dat tot 3 meter diepte kan reiken. Het compleet uitroeien van groeiplaatsen is daardoor erg lastig. Een klein stukje achtergebleven wortelstok of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Er zijn verschillende bestrijdingsmethodes, maar een eenvoudige, goedkope oplossing is (nog) niet voorhanden. De meeste bestrijdingsmethodes zijn een zaak van lange adem. Traditionele bestrijdingsmiddelen helpen niet. Maatregelen kunnen gericht zijn op het beheersen van groeiplaatsen, door bijvoorbeeld regelmatig te maaien waardoor de plant kracht verliest. Op risicolocaties, bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten en dijken, kunnen bestrijdingsmethodes zoals afgraven of afdekken worden gebruikt. Ook zijn er experimentele bestrijdingsmethodes, zoals elektrocutie en verhitting.

Leefgebied in kaart

Welke bestrijdings- of beheersmethode het meest effectief is, is dus sterk afhankelijk van de situatie. Econsultancy kan hierin adviseren. Met behulp van een drone en GPS-gegevens wordt het leefgebied van de Japanse duizendknoop exact in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens wordt een oppervlakte berekening gemaakt en het gebied afgekaderd. Ook wordt gekeken waar het grondwater begint. De plant zal zich daar niet wortelen. Zo is precies duidelijk welke oppervlakte en hoe diep er afgegraven moet worden.

Bekijk hier de video

Betrokken collega's

Ryan Beij

Ryan Beij Projectleider bodem - Projectleider drone Gelderland

Marcel Krijgsman

Marcel Krijgsman Milieukundig begeleider - Gecertificeerd dronepiloot Gelderland

Corné Slemmer

Corné Slemmer Projectcoördinator ruimtelijke ontwikkelingen Gelderland