Projecten

Projecten

Ons product: een rapportage met een conclusie en een advies. Een gedetailleerd, soms ingewikkeld document. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Hier lees je over het wie, wat en waar achter het rapport. Over onze samenwerking met opdrachtgevers en de plekken waar we komen.

Banner Vleermuisonderzoek Dieren

Vleermuisonderzoek Dieren Welke functie heeft dit braakliggende stuk land voor vleermuizen?

Vleermuisonderzoek
Banner Vorden

Boomholte- en vleermuisonderzoek Bomen vervangen? Eerst onderzoek!

Vleermuisonderzoek
Breeam Ecologie

BREEAM certificering in Dordrecht Meer biodiversiteit creëren in een nieuwe situatie?

BREEAM, Ecologie
Verkeerslawaai

Regelgeving rondom verkeerslawaai De spelregels van wet- en regelgeving omtrent geluid zullen worden aangepast.

Geluid
Header Website Rozenkrans

Archeologische opgraving Noord Brabant Stille getuigen van het verleden worden blootgelegd.

Archeologische opgraving
Header Beveronderzoek

Beveronderzoek met drone Ecoloog en dronepiloot werken samen.

Ecologie, Drone
Drone Warmtebeeldcamera Header

Vliegen met een drone met warmtebeeldcamera Zo versnellen wij het maaiproces.

Drone, Ecologie
Soorteninventarisatie

Biodiversiteit bedrijventerrein Haaksbergen Zo kan een bedrijventerrein er òòk uitzien.

Biodiversiteit, BREEAM - Landgebruik en Ecologie
Banner Website

Archeologische opgraving Muraltplein Borculo Tijdens rioolvervanging treffen we het oude kerkhof aan.

Archeologie
Banner Bemonsteren Waterzuivering Iseldocks

Bemonsteren waterzuivering Iseldoks Doetinchem Wonen in de haven van Doetinchem. Eerst even 255.000m3 meter water zuiveren.

Bodemsanering, Grondwatermonitoring, Bodemonderzoek
Header Website Inmeten Groeve

Inmeten depot met drone Hoe wij met de drone een groeve hebben ingemeten in Limburg.

Drone, Volumeberekening en hoogtemeting
Banner 2 Artikel Excon

Geluidsmeting in de betonfabriek Je oren beschermen? Het begint bij een meting.

Geluid
Westerhovenseweg (3)

Infrastructureel onderzoek De basisonderzoeken die gedaan worden vóór de wegreconstructie kan beginnen.

Infra
Padelbanen En Geluidshinder

Geluidsonderzoek padelbanen Hoe onze expertise 'geluid' ingezet wordt voor een onderzoek bij de tennisvereniging.

Geluid
Banner Website Asfalt Constructie Onderzoek Wageningen (1)

Infrastructureel onderzoek Wageningen In Wageningen voeren we een asfalt constructie onderzoek uit.

Infra
Arrcheologisch Proefsleuvenonderzoek Wageningen

Proefsleuvenonderzoek Wageningen Twee dagen lang onderzoekt ons team van archeologen 9 proefsleuven van 4 x 10 meter.

Archeologie, Proefsleuvenonderzoek
Geluidsonderzoek Jera On Air

Geluidonderzoek Jera On Air Een kijkje bij het vooronderzoek van een festival. Hoe kom je aan een vergunning?

Geluid, Omgeving, Ecologie
Poelkikkers Vangen

Poelkikkers vangen We gaan de poelkikkers in Scherpenzeel verhuizen.

Ecologie
Monitoring Arnhem Living Labs

Insecten inventarisatie Arnhem Monitoren van insecten over een langere periode volgens een vast systeem.

Ecologie, Soorteninventarisatie
Wildcamera

Wildcamera en andere hulpmiddelen Deze hulpmiddelen van onze ecologen kun je tegenkomen in het veld.

Ecologie
Archeologische begeleiding Korenbeurs Arnhem

Archeologische begeleiding Korenbeurs Arnhem Het monumentale pand de Korenbeurs is in 1899 gebouwd voor de graanhandel.

Archeologie, Archeologische begeleiding
Pfas in je pizzadoos

Pfas in je pizzadoos PFAS zit in heel veel dagelijkse artikelen.

Bodem, Partijkeuring grond
Bijzondere vermelding biomorfologische kaart

Biomorfologische kaart krijgt een 'bijzondere vermelding' van de NGB Bijzondere vermelding tijdens uitreiking NGB Natuurprijs.

Ecologie, Biomorfologische kaart
Archeologische Opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen (3)

Archeologische opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen Hoe een nieuwbouwproject de rijke geschiedenis aan het licht brengt.

Archeologie, Archeologische opgraving
Klokjesgentiaan

Er was eens een klokjesgentiaan... Waarom en hoe we deze bijzondere plant in kaart brengen. En wat heeft het gentiaanblauwtje daarmee te maken?

Ecologie, Ecologische projectbegeleiding
Bermbeheer sinus maaien

Wat is het effect van sinusbeheer? Werkt sinusbeheer? Brabant Water liet Econsultancy onderzoek doen.

Ecologie
Studentexperience sanering

Student Experience Amsterdam Minerva Haven De locatie waarvoor Econsultancy de bodemsanering begeleidde.

Bodem, Bodemsanering
Akoestisch onderzoek schutterijen

Akoestisch onderzoek schutterijen Geluid kun je meten, maar hoe meet je geluidsoverlast?

Geluid, Omgeving
Lantaarntjes

Over slangen, modderkruipers en groene glazenmakers Ecologisch onderzoek in een waterrijk gebied. We gaan op slangenjacht.

Ecologie, Soorteninventarisatie
Milieukundige begeleiding Janninkkwartier Enschede

Milieukundige begeleiding Janninkkwartier Milieukundige begeleiding voor 4,5 hectare bodemsanering.

Bodem, Bodemsanering
Decibel

Hoe hard klinkt een dB? Econsultancy voert meer dan 100 geluidsmetingen per jaar uit.

Geluid, Geluidsmetingen
Expertise BREEAM

BREEAM Scherpenhuizen Hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

BREEAM, Ecologie
Grondwatermonitoring provincie Gelderland

Grondwatermonitoring provincie Gelderland Hierbij worden grondwatermonsters genomen en geanalyseerd van soms wel 150 meter diepte.

Bodem, Bodemsanering
Snelfietsverbinding over de Maas

Onderzoeken snelfietsverbinding Cuijk-Nijmegen De nieuwe fietsbrug over de Maas levert fietsers van en naar Cuijk 2,5 kilometer winst op in vergelijking met de route via de brug in de A73.

Bodem, Ecologie
Klein geel dekseltje

Een klein geel dekseltje Het is het enige wat nog zichtbaar is van een grondwateronderzoek op grote diepte: een klein geel dekseltje.

Bodem, Bodemonderzoek
Profielputtenonderzoek

Archeologisch vooronderzoek en profielputtenonderzoek Ugchelen Naar aanleiding van het verkennend booronderzoek en profielputtenonderzoek kunnen we een inschatting maken of er nog archeologische waarden in de bodem kunnen worden verwacht en een aanbeveling maken of en zo ja waar vervolgonderzoek nodig is.

Archeologie, Archeologisch booronderzoek
Bloemetjes en bijtjes Arnhem Zuid

We tellen bloemen en bijtjes in Arnhem Zuid Hoe het initiatief van de gemeente Arnhem leidt tot meer natuur en een beter leefklimaat.

Ecologie, Soorteninventarisatie
Sportieve samenwerking

Sportieve samenwerking met voetbalclubs Econsultancy realiseert de wensen van diverse voetbalclubs in Nederland.

Ecologie, Geluid, Bodem, Archeologie
Bodembemonstering Rijkswaterstaat

Bodembemonstering Rijkswaterstaat Om de Waal, Rijn, Maas, IJssel en het Pannerdensch Kanaal zo goed mogelijk te beheren is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat weet wat de bodemsamenstelling is en hoe die zich ontwikkelt. Econsultancy is onderdeel van het projectteam dat Cicom & Copier heeft samengesteld om de bodembemonstering van de rivieren in opdracht van Rijkswaterstaat uit te voeren.

Bodem
Biomorfologischekaart Ede

Biomorfologische kaart gemeente Ede Biodiversiteit in kaart gebracht.

Ecologie
Groene skyline

BREEAM Landgebruik & Ecologie Econsultancy helpt bij BREEAM-certificering met een rapport over verduurzamingsmaatregelen.

BREEAM
Milieukundige Begeleiding dijkversterking in Neer

Milieukundige begeleiding dijkversterking Neer Limburg Econsultancy werkt mee aan het verhogen en vervangen van de kering bij Neer in Limburg.

Bodem
Projecten

Opgraving Kerkstraat Zuid Helmond Hoe rijk aan geschiedenis de stad Helmond is blijkt tijdens deze opgraving.

Archeologie
Plaatsen van een peilbuis

Grondwatermeetnet Boxmeer Bij Econsultancy kunnen gemeenten en provincies de meetdata en grondwatergegevens van hun grondwatermeetnet via een online platform eenvoudig inzien.

Water
Asbest in de bodem

Asbestsanering Asbestinventarisatie en asbestonderzoek komen veel voor bij herontwikkeling van een terrein, met de bijbehorende onderzoeken die eraan ten grondslag liggen.

Bodem
Archeologische opgraving

Overwinning op de Spanjaarden 27 juli 1641 - De Spanjaarden hebben zich overgegeven.

Archeologie
Quicskcan dierenasiel

Quickscan bij het dierenasiel Wet natuurbescherming dierenasiel

Ecologie
Matrice In De Lucht

Drones in de lucht tijdens onderzoek Hoe zet Econsultancy deze 'gadget' in tijdens onderzoeken?

Drone
Vleermuisonderzoek 1

Meewerken aan vleermuisonderzoek Op zoek naar een avontuurlijke bijbaan en wil je ervaring opdoen als ecoloog in het veld? Kom bij ons vleren!

Ecologie
Bomen GPS Inmeten (1)

Bouwen met respect voor bomen Een inventarisatie van 6000 bomen. Zo doen wij dat.

Bomen
PSO Certificaat Trede 2

PSO Sociaal Ondernemen wordt beloond met een certificaat voor Trede 2